Rechtsbijstand toegankelijk voor iedereen

7 november 2019 - Laatste update 10 augustus 2020

Iedereen moet toegang houden tot rechtsbijstand. Rechtsbijstand is immers een belangrijke voorwaarde voor toegang tot het recht. Dat is de boodschap van het College voor de Rechten van de Mens in zijn brief aan de voorzitter van de vaste Tweede Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid. Op 7 november debatteert deze commissie over de herziening van het stelsel voor gesubsidieerde rechtsbijstand.

In de brief aan de Vaste Commissie voor Justitie en Veiligheid over gesubsidieerde rechtsbijstand benadrukt het College dat toegang tot het recht het uitgangspunt moet zijn voor de verdere uitwerking van het nieuwe stelsel. Er moet aandacht zijn voor drie kernelementen van toegang tot het recht: toegang tot informatie, gelijke toegang tot het recht en toegang tot een effectief rechtsmiddel. Wat deze elementen precies betekenen, heeft het College uitgewerkt in zijn Jaarlijkse Rapportage 2018.

Het College juicht toe dat er gewerkt wordt aan vindbare, betrouwbare en begrijpelijke informatievoorziening voor iedereen. Tegelijk merkt het College met zorg op dat in het nieuwe stelsel niet de rechtshulpverlener, maar de rechtzoekende zelf de subsidie voor een ‘rechtshulppakket’ zal moeten aanvragen. Voor veel mensen wordt het mogelijk moeilijker om toegang te krijgen tot rechtsbijstand. Het College zal het debat in de Tweede Kamer nauwgezet volgen.

Lees de volledige brief van het College voor de Rechten van de Mens aan de commissie voor Justitie en Veiligheid.

Onderwerpen

Rechtsbijstand