Reorganisatie VU in nadeel oudere werknemers

18 mei 2016 - Laatste update 27 mei 2016

Als gevolg van een reorganisatie bij de Vrij Universiteit (VU) in Amsterdam, staan de banen van twaalf oudere medewerkers op het spel. De VU maakt niet aannemelijk dat zij heeft gezocht naar middelen die minder discriminerend zijn naar leeftijd. Daarom oordeelt het College voor de Rechten van de Mens dat de universiteit discrimineert door de medewerkers ontslag aan te zeggen.

Reorganisatie VU in nadeel oudere werknemers

De VU besloot begin 2014 te reorganiseren. Als gevolg daarvan worden twaalf oudere medewerkers met ontslag bedreigd. De medewerkers berekenden dat 57,3% van de mensen die met ontslag worden bedreigd, ouder zijn dan 55. Daarbij zei de voorzitter van de reorganisatiecommissie dat wetenschappelijk onderzoek aan de VU gedaan zou moeten worden door mensen die goedkoper zijn, dus van rond de dertig of veertig in plaats van rond de vijftig. Hierop besloten de medewerkers een klacht in te dienen bij het College voor de Rechten van de Mens. Tijdens de zitting voerde de universiteit aan dat zij een einde willen maken aan de structureel verlieslijdende situatie op de afdelingen waarop de reorganisatie betrekking heeft. Dat doel is volgens het College legitiem. De VU heeft echter niet aannemelijk gemaakt dat zij heeft gezocht naar middelen die niet of minder discriminerend zijn naar leeftijd. Daarom oordeelt het College dat de VU de oudere medewerkers discrimineert door aan hen ontslag aan te zeggen.

Samenvatting van het oordeel