Risico op discriminatie bij vaststellen letselschade bij vrouwen

11 januari 2013 - Laatste update 27 januari 2016

Afgelopen jaar presenteerde het College voor de Rechten van de Mens een verkennend onderzoek naar mogelijke discriminatie bij het vaststellen van letselschade bij vrouwen. Bij mensen die jong een ongeluk krijgen, is het moeilijk om te bepalen hoe hun leven eruit zou hebben gezien. Uit het onderzoek blijkt dat mannen en vrouwen soms verschillend worden benaderd als het gaat om vragen over een kinderwens en het combineren van zorg en werk. Dit kan voortkomen uit aannames over de rolverdeling tussen mannen en vrouwen. Het verschil in benadering kan leiden tot discriminatie van vrouwen met als gevolg een aanzienlijk minder hoge uitkering.

Risico op discriminatie bij vaststellen letselschade bij vrouwen

Iemand kan letsel oplopen als gevolg van een fout van een ander, bijvoorbeeld door een verkeersongeval, arbeidsongeval of medische fout. Soms moet de aansprakelijke partij het slachtoffer dan letselschade betalen. De grootste schadepost is meestal dat het slachtoffer gedeeltelijk of helemaal niet meer kan werken. Om de hoogte van het bedrag te bepalen wordt er gekeken hoe het leven van het slachtoffer er waarschijnlijk zou hebben uitgezien als de fout niet was gemaakt.

Uit het onderzoek blijkt dat bij het vaststellen van de schade stereotype denkbeelden over mannen en vrouwen een rol kunnen spelen. Deze resultaten worden onderstreept door eerdere oordelen van het College. Het gaat dan om aannames over het krijgen van kinderen, carrièreperspectieven en het combineren van zorg en werk. Volgens de geïnterviewde experts worden aan vrouwen vaker vragen gesteld over het hebben van een kinderwens en het combineren van zorg en werk. Dit kan ertoe leiden dat vrouwen zich dan moeten verdedigen ten aanzien van veronderstellingen over carrière en ambities waar een man dat niet hoeft.

Ook wordt bij het vaststellen van de omvang van de schade gebruik gemaakt van statistieken. Deze worden bijvoorbeeld gebruikt om te bepalen wat de kans is dat iemand op 50-jarige leeftijd nog werkt. De kans dat een vrouw die nu 20 jaar oud nog steeds werkt als zij 50 is, is groter dan bij de vrouwen die nu 50 zijn. Over de jaren is de arbeidsparticipatie van vrouwen toegenomen. Er zitten dus risico’s aan het gebruik van deze statistieken. Belangrijk is dat er per individueel geval wordt gekeken of de statistische gegevens van toepassing zijn op het slachtoffer.

Lees het gehele onderzoek