Scholen voortvarend aan de slag na uitspraak

2 oktober 2014 - Laatste update 27 januari 2016

Twee scholen zijn voortvarend aan de slag gegaan naar aanleiding van een uitspraak door het College. Middelbare school Hooghuis Locatie Stadion leverde dit zelfs een nominatie op voor de Balans Award. Deze award staat voor een goede samenwerking tussen school en ouders van een leerling met beperking. De school zorgde ervoor dat een leerlinge met zware dyslexie toch gebruik kon maken van een digitaal woordenboek bij het examen (oordeel 2014-37)

Scholen voortvarend aan de slag na uitspraak

Een andere leerling is inmiddels toegelaten tot het tweede jaar van het gymnasium. Het Christelijk Gymnasium in Utrecht weigerde de Iraanse leerling die korter dan vier jaar in Nederland woonde. De school ging ervan uit dat de jongen het gymnasium niet aankon, terwijl hij volgens de CITO-toets wel geschikt was. De school liet het College weten vanaf dit schooljaar extra onderzoek te doen bij leerlingen die korter dan vier jaar in Nederland wonen (oordeel 2013-179). Om te toetsen of dit beleid in orde is legde de school het voor aan het College. Het College oordeelde dat het nieuwe beleid niet tot discriminatie leidt (oordeel 2014-85).