School aan zet voor discriminatievrije invulling Sinterklaasfeest

4 november 2014 - Laatste update 27 januari 2016

Stichting Openbaar Primair Onderwijs Utrecht discrimineert niet als zij dit jaar het Sinterklaasfeest met Zwarte Piet viert. De school heeft voldoende laten zien dat zij haar verantwoordelijkheid neemt om te zorgen voor een discriminatievrije onderwijsomgeving. Dat oordeelt het College voor de Rechten van de Mens vandaag in een zaak die door een moeder was aangespannen.

School aan zet voor discriminatievrije invulling Sinterklaasfeest

De moeder wil een Sinterklaasfeest zonder Zwarte Piet op school. Zij vindt dat de school haar kinderen blootstelt aan een karikatuur van mensen met een donkere huidskleur. Op school worden allerlei activiteiten georganiseerd waarin stereotiepe beelden als dom, knecht en donker naar voren komen. De moeder wil niet dat de school haar kinderen blootstelt aan dergelijke stereotiepe beelden.

Verantwoordelijkheid school

De gelijkebehandelingswetgeving verbiedt discriminatie op school. Een school heeft de zorgplicht om leerlingen een discriminatievrije onderwijsomgeving te bieden. Het College stelt vast dat de school nu geen volledig discriminatievrije onderwijsomgeving biedt in de Sinterklaastijd. Zwarte Piet heeft discriminerende aspecten en de school heeft de verplichting om hieraan iets te doen. Eind 2013 is de school gestart met de discussie hierover. In november van dit jaar komt de medezeggenschapsraad, waarin ouders en docenten zijn vertegenwoordigd, bij elkaar.

Het College ziet dat het bestuur van Stichting Openbaar Primair Onderwijs Utrecht zich in een spanningsveld bevindt. De Stichting heeft te maken met meerdere scholen, leraren en ouders. Dat betekent niet dat een school achterover kan leunen. De school heeft laten zien actie te ondernemen om te voldoen aan haar zorgplicht. Het College concludeert daarom dat de school op dit moment niet discrimineert door Zwarte Piet onderdeel te laten zijn van het Sinterklaasfeest. Wel verwacht het College het komende jaar verdere actie van de school om ervoor te zorgen dat Zwarte Piet zoveel mogelijk wordt ontdaan van discriminerende aspecten.

Voor de redactie

College voor de Rechten van de Mens, Barbara Bos, perswoordvoerder, tel. 030 - 888 3 888 of 06 – 48 13 00 42, e-mail b.bos@mensenrechten.nl, www.mensenrechten.nl.

College voor de Rechten van de Mens

Het College voor de Rechten van de Mens is een onafhankelijke toezichthouder op mensenrechten in Nederland. Het College is bij wet ingesteld en beschermt, bevordert, bewaakt en belicht mensenrechten door middel van onderzoek, advies en voorlichting. Dit geldt zowel voor Europees Nederland als Caribisch Nederland: de eilanden Bonaire, St.Eustatius en Saba. Het College voor de Rechten van de Mens ziet ook toe op de naleving van de gelijkebehandelingswetgeving en in individuele gevallen oordeelt het of iemand gediscrimineerd is op het werk, in het onderwijs of als consument.

Wat zijn mensenrechten? Mensenrechten zijn rechten die gelden voor ieder mens in Nederland. Ze beschermen ons tegen de macht van de staat en zorgen ervoor dat een mens in waardigheid kan leven. Zo heb je bijvoorbeeld recht op een vrije mening, onderwijs, genoeg te eten en een dak boven je hoofd. Die rechten zijn vastgelegd in de Grondwet en internationale verdragen.