Schrijf je in voor de leerkring mensenrechten op school!

13 januari 2015 - Laatste update 27 januari 2016

Het College voor de Rechten van de Mens start in maart 2015 met twee leerkringen voor enthousiaste scholen die meer structureel met mensenrechten op school aan de slag willen. Leerkrachten, schoolleiders en leerlingen van PO en VO vergroten en delen hun kennis, onderzoeken en proberen uit. Hoe? Dat bepalen zij zelf. Het College en betrokken mensenrechtendeskundigen bieden kennis en procesbegeleiding, de deelnemers stellen hun eigen en gezamenlijke doelen en de strategie op om die te bereiken. Daarna gaan zij met concrete acties aan de slag. Het traject loopt van maart 2015 tot de zomer van 2016. Eens in de twee maanden komt de leerkring bijeen, met in oktober een inspiratiebijeenkomst. Dus, wilt u meer doen met mensenrechten op school? Neem dan contact op met Jonneke Naber, j.naber@mensenrechten.nl.

Schrijf je in voor de leerkring mensenrechten op school!