Sportschool discrimineert een vrouw door haar niet te laten fitnessen met een hoofddoek

26 november 2019 - Laatste update 10 augustus 2020

Een sportschool in Huissen heeft een vrouw, die vanwege haar islamitische geloofsovertuiging een hoofddoek draagt, gediscrimineerd. Dat oordeelt het College voor de Rechten van de Mens naar aanleiding van een klacht van de vrouw.

In januari van dit jaar bezocht de vrouw samen met haar nicht de sportschool om te gaan fitnessen. De directeur van de sportschool deelde haar mee dat zij in de fitnesszaal haar hoofddoek af moest doen. Daarbij verwees hij naar de huisregels van de sportschool, waarin is opgenomen dat in de fitnesszaal het dragen van hoofdbedekking niet is toegestaan. Ze legt haar verhaal voor aan het College en na onderzoek volgt een zitting.

Oordeel van het College

Het College oordeelt dat, hoewel de weigering is gebaseerd op een neutrale formulering in de kledingregels, dit de vrouw bijzonder treft omdat zij hoofdbedekking draagt vanwege haar godsdienstige overtuiging (oordeel 2019-119). De directeur van de sportschool geeft twee redenen voor het gebruik van de kledingregels. Hij geeft aan dat er in het verleden problemen waren met jongens die petjes droegen. Deze groep zonderde zich af van andere sporters waardoor ze moeilijk benaderbaar waren voor het personeel van de sportschool. Daarnaast stellen de kledingregels de sportdocenten in staat om in de fitnesszaal vrij zicht te houden op de wijze waarop nek- en schouderoefeningen worden uitgevoerd. Volgens het College heeft de sportschool niet aannemelijk gemaakt dat het dragen van een hoofddoek aan de benaderbaarheid van de sporter in de weg zou staan. Ook stelt het College dat niet is aangetoond dat het belang van toezicht op wijze waarop de oefeningen worden uitgevoerd alleen maar mogelijk is door een verplichting om de hoofddoek af te doen. Daarom oordeelt het College dat de sportschool de vrouw vanwege haar godsdienst heeft gediscrimineerd.

Meerdere signalen

Het College heeft in het verleden meerdere oordelen in soortgelijke zaken gegeven (2010-105). Diverse sportscholen hebben hun kledingregels daarop  aangepast. Wel ontvangt het College nog met regelmatig signalen van moslima’s die vanwege hun hoofddoek zijn afgewezen voor een stageplek of een baan.

Zelf discriminatie melden

Heb je zelf een situatie meegemaakt waarvan je denkt dat er sprake is van discriminatie? In dat geval kun je bij het College voor de Rechten van de Mens een klacht indienen en kan het College deze onderzoeken. Ook met vragen of een melding kun jij bij ons terecht.