SPT kritisch op Nederlandse toezichthouders detentie

3 augustus 2015 - Laatste update 27 januari 2016

Het VN-Subcomité ter Voorkoming van Foltering (SPT) is kritisch op de onafhankelijkheid van toezichthouders op detentie. Nederland heeft sinds 2011 een Nationaal Preventief Mechanisme (NPM) dat toezicht houdt op plaatsen waar mensen hun vrijheid is ontnomen. Denk aan gevangenissen, gesloten psychiatrische afdelingen en gesloten jeugdzorg. Het NPM bestaat uit drie inspecties en de Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming. Probleem bij de drie inspecties is dat deze vallen onder de relevante ministeries, verantwoordelijkheid afleggen aan de minister en het rijkslogo gebruiken. De Inspectie Veiligheid en Justitie is zelfs gevestigd in het gebouw van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Dit wekt de schijn dat de minister de inspecties kan beïnvloeden en dan is er geen sprake meer van onafhankelijk toezicht. Het College voor de Rechten van de Mens onderschrijft de zorgen van het SPT over de onafhankelijkheid van het NPM. In de Rapportage Mensenrechten in Nederland vroeg het College hier al aandacht voor.

SPT kritisch op Nederlandse toezichthouders detentie

Waarom is onafhankelijk toezicht belangrijk?

In gevangenissen, gesloten psychiatrische afdelingen en gesloten jeugdzorg leven mensen die sterk afhankelijk zijn van de zorg van de overheid. Om ervoor te zorgen dat die overheid de mensen goed behandelt, is onafhankelijk toezicht heel belangrijk. Zo’n toezichthouder moet namelijk – als dat nodig is – kritisch advies kunnen geven aan de verantwoordelijke minister.

Wat doet het SPT?

Het SPT is een onafhankelijk comité van de Verenigde Naties dat nationale toezichthouders op detentie ondersteunt en adviseert.

Lees het persbericht van het SPT