Stichting voorkomt discriminatie van vrijwilligers met een beperking

23 maart 2016 - Laatste update 7 april 2016

Het is belangrijk dat iedereen volwaardig kan deelnemen aan onze maatschappij. Toch ervaren mensen met een lichamelijke, psychische of verstandelijke beperking regelmatig problemen bij het vinden van werk. Het College voor de Rechten van de Mens oordeelde recent dat het aannamebeleid van een stichting discriminerend is voor mensen met een lichamelijke en/of psychische beperking. In reactie op de uitspraak van het College paste de stichting haar aannamebeleid aan. De stichting had het College om deze uitspraak gevraagd omdat zij graag wilden weten of hun beleid juist was.

Stichting voorkomt discriminatie van vrijwilligers met een beperking

Stichting Wielewaal organiseert begeleide vakanties voor mensen met een beperking. De stichting werkt geheel met vrijwilligers. Mensen zonder een beperking konden voor de uitspraak van het College, direct aan de slag als vrijwilliger. Kandidaten met een beperking daarentegen niet. Aan de deelname van deze kandidaten werden extra eisen gesteld en in bepaalde gevallen zelfs uitgesloten. Alleen de kandidaten die zelfstandig functioneren werden als vrijwilliger aangenomen. De stichting koos bewust voor deze selectieprocedure op basis van ervaringen uit het verleden en deed een beroep op de veiligheidsexceptie.

Wat is er veranderd na de uitspraak?

Sinds de uitspraak van het College, pastte Stichting Wielewaal haar aannamebeleid aan. De stichting stelt nu aan alle vrijwilligers de voorwaarde dat zij een goede lichamelijke en geestelijke gesteldheid hebben. In haar voorwaarden licht de stichting toe dat het vrijwilligerswerk fysiek en mentaal zwaar werk is en daarom alle vrijwilligers aan bepaalde lichamelijke en mentale eisen moeten voldoen. Als kandidaten twijfelen of hun lichamelijke en/of geestelijke gesteldheid wel goed genoeg is, mogen zij vrijblijvend deelnemen aan de introductiedag. Ook kunnen zij in een gesprek met de stichting bekijken of plaatsing op een activiteit mogelijk is.

Lees de samenvatting en uitspraak 2016-9

Ook problemen bij deelnamen aan de samenleving vanwege je beperking

Het College ontvangt regelmatig meldingen van mensen met een beperking die zich gediscrimineerd voelen. Deze groep ervaart structureel problemen bij het deelnemen aan onze samenleving. Het vinden van een baan of het volgen van een studie is vaak lastig voor mensen met een beperking. Maar discriminatie is verboden in Nederland. De gelijkebehandelingswetgeving stelt dat ook mensen met een lichamelijke of psychische beperking recht hebben op gelijke behandeling.