Strafbaarstelling illegaliteit van tafel

2 april 2014 - Laatste update 27 januari 2016

Het College voor de Rechten van de Mens is zeer verheugd met het nieuws dat de regeringspartijen zijn overeengekomen illegaal verblijf niet strafbaar te stellen. Het kabinet bood de Tweede Kamer daartoe in december 2012 een wetsvoorstel aan. Het College schreef een kritisch advies over het wetsvoorstel. Het College ziet het intrekken van het wetsvoorstel als goede stap om de basisrechten van mensen zonder verblijfsvergunning niet verder onder druk te zetten. Denk daarbij aan onderwijs voor kinderen en toegang tot medische zorg.

Strafbaarstelling illegaliteit van tafel