Strategisch plan 2016 - 2019

5 februari 2016 - Laatste update 17 maart 2016

Om de vier jaar legt het College zijn strategische prioriteiten vast. Het College wil in de planperiode van 2016 – 2019 proactief, programmatisch en meerjarig actief zijn op de volgende thema’s:

Strategisch plan 2016 - 2019
  • Mensenrechteneducatie
  • Discriminatie en stereotypering op de arbeidsmarkt
  • Mensenrechten op lokaal niveau; participatie of uitsluiting?
  • Monitoring van de ‘Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)

De keuze voor deze strategische thema’s betekent niet dat de eerdere thema’s uit het strategisch plan 2012 – 2015 buiten beeld raken. Ook op deze thema’s blijft het College waar nodig actief.