Structurele aandacht voor mensenrechten ontbreekt

3 oktober 2016 - Laatste update 3 oktober 2016

In Nederland krijgen mensenrechten te weinig aandacht in het binnenlands beleid. Ze zijn vaak alleen onderdeel van het buitenlands beleid. Dit terwijl mensenrechten juist toetssteen moeten zijn voor beleid op alle relevante gebieden, inclusief Justitie, Veiligheid, Binnenlandse Zaken, gezondheid, welzijn, sociale zaken en milieu. Dit staat in het rapport van het College voor de Rechten van de Mens voor de VN Mensenrechtenraad. Volgend jaar bespreekt de raad de mensenrechtensituatie in Nederland. Zij zal aanbevelingen doen ter verbetering van de bescherming mensenrechten. Het College heeft een overzicht gemaakt aan hoe Nederland opvolging heeft gegeven aan de vorige aanbevelingen.

Structurele aandacht voor mensenrechten ontbreekt

Het College brengt ook het Nationaal Actieplan Mensenrechten onder de aandacht bij de VN Mensenrechtenraad. In de praktijk lijkt dit plan nauwelijks invloed te hebben gehad op de aandacht voor mensenrechten in beleid en politieke discussies. Onder andere antiterrorisme maatregelen en decentralisatie van (zorg)taken zetten mensenrechten onder druk. Meer ambitie voor het creëren van een echte infrastructuur om de implementatie van mensenrechten in Nederland te bevorderen, is te verwachten van een land dat zich internationaal profileert als een voorvechter van mensenrechten.

Het College doet ook aanbevelingen op het gebied van:

  • Invoeren van mensenrechteneducatie voor professionals en op scholen.
  • Bestrijding van arbeidsmarktdiscriminatie.
  • Bescherming van mensenrechten bevorderen in gemeenten en Caribisch Nederland.