Te soft of te hard is de vraag niet!

20 november 2014 - Laatste update 27 januari 2016

Op donderdag 20 november 2014 overlegt de Tweede Kamer over de opvang van mensen zonder verblijfstitel en over grensdetentie. Volgens de Raad van Europa moet Nederland mensen zonder verblijfspapieren voorzien van voedsel, kleding en onderdak. In reactie hierop komt steeds de vraag naar voren: is de Raad van Europa te soft of Nederland te hard? Maar te soft of te hard is de vraag niet. De vraag is: heeft Nederland de mensenrechtelijke plicht ervoor te zorgen dat ook mensen zonder verblijfspapieren te eten, kleding en een dak boven hun hoofd krijgen als zij daar zelf niet voor kunnen zorgen? Het antwoord daarop is volgens de Raad van Europa: ja. En met de winter op komst is uitstel geen optie. Het College voor de Rechten van de Mens roept de Tweede Kamer op om er bij de staatssecretaris op aan te dringen dat hij zijn beleid mensenrechtenconform maakt.

Te soft of te hard is de vraag niet!

Mensenrechten geven aan waar staten zich aan moeten houden om te voorkomen dat mensen op het grondgebied onveilig zijn of onder mensonwaardige omstandigheden leven. Deze rechten gelden voor iedereen. En dus ook voor mensen die niet het recht hebben om in Nederland te blijven maar er nog wel zijn. Mensenrechten overstijgen daarmee de politieke vraag of je een soft of streng beleid moet voeren tegen mensen zonder verblijfspapieren. Nederland mag namelijk niemand op zijn grondgebied een veilig en menswaardig bestaan ontzeggen.