Tijd voor actie in Caribisch Nederland

30 januari 2018 - Laatste update 22 juni 2020

Het College brengt op dit moment een bezoek aan Caribisch Nederland. Inmiddels heeft het College Bonaire en Sint Eustatius bezocht en kan het een aantal conclusies trekken. Om mensenrechten in héél Nederland te waarborgen, is het nodig om een visie op te stellen over de ontwikkeling van de eilanden. Daarnaast is een meer structurele aanpak nodig waarbij oog is voor de speciale behoeften van de eilanden. Bovendien is het belangrijk dat er regie wordt genomen over de samenwerking tussen de verschillende ministeries. De schotten tussen de departementen moeten worden doorbroken. Inmiddels zijn er verschillende rapporten verschenen over de knelpunten op de eilanden. Deze zijn glashelder, dus nu is het tijd voor actie.

 

 

Wat kan Nederland doen?

Creëer een loket voor lokale hulpvragen

Op dit moment kunnen de bewoners niet terecht bij een loket met hun hulpvragen. Denk aan vragen over een arbeidsconflict, verblijfsvergunning, schuldhulp, pensioen of de belastingdienst. Veel inwoners kennen hun rechten niet en weten vaak niet waar ze terecht kunnen met een vraag of klacht. Met zo’n loket kan Nederland toegang tot het recht verbeteren.

Aanpak huiselijk geweld

De armoede op de eilanden is nijpend en dit heeft invloed op de mate van huiselijk geweld. Inmiddels is er een bestuursakkoord over een gemeenschappelijke aanpak. Dit is een mooie ontwikkeling. Maar hierin ontbreekt specifieke aandacht voor de verschillen tussen en opvattingen over mannen en vrouwen en het feit dat vrouwen en meisjes vaker slachtoffer zijn.

Los het tekort aan betaalbare woningen op

Een belangrijke factor die van invloed is op huiselijk geweld is het tekort aan betaalbare huisvesting. Daardoor wonen er meerdere gezinnen in kleine woningen en zijn er lange wachtlijsten. Het College heeft meerdere keren gehoord dat er situaties zijn waar meer dan 10 mensen in een woning met twee slaapkamers leven. Plannen om meer woningen te bouwen komen niet van de grond.

Caribisch Nederland

Nederland bestaat niet alleen uit het Europese deel, maar ook uit de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba. En ook daar is het belangrijk dat Nederland de mensenrechten naleeft. Tijdens het bezoek aan de eilanden spreekt het College diverse organisaties en personen om zo een goed beeld te krijgen van wat de knelpunten zijn. Daarnaast geeft het College ook voorlichting over wat mensenrechten zijn en hoe deze kunnen helpen bij het aanpakken van armoede op de eilanden.

Meer informatie