Training biedt tools voor onbevooroordeeld werven en selecteren

9 oktober 2013 - Laatste update 27 januari 2016

Het College voor de Rechten van de Mens heeft dagelijks te maken met vragen en klachten over discriminatie van mensen die op zoek zijn naar een baan. Stereotypering en vooroordelen spelen hierbij een cruciale rol. Om daar meer inzicht in te krijgen heeft het College onderzoek gedaan naar de werking en de invloed van stereotypen. Maar stereotypering is onvermijdelijk en een natuurlijke manier om structuur aan te brengen in alle informatie. Stereotypering heeft – of het nu bewust of onbewust is – nadelige gevolgen, óók voor werkgevers: de beste persoon komt niet altijd op de juiste plek.

Training biedt tools voor onbevooroordeeld werven en selecteren

Om meer inzicht te krijgen in de achterliggende mechanismen van discriminatie, heeft het College de uitkomsten van nationaal en internationaal wetenschappelijk onderzoek naar stereotypen op een rij gezet en toegepast op werving- en selectieprocessen. Het onderzoeksrapport 'De juiste persoon op de juiste plek' is in juli 2013 op de website van het College gepubliceerd.

Op basis van deze onderzoeksresultaten heeft het College een praktische training ontwikkeld voor (toekomstige) P&O- en HR-professionals. De training 'Selecteren zonder vooroordelen, voor de beste match' bestaat uit vier interactieve trainingsmodules en gaat in op (vermindering van) de effecten die onbewuste stereotypen hebben op de werving en selectie. Naast inzicht, biedt deze training een handreiking met concrete maatregelen die organisaties kunnen nemen om de invloed van stereotypen tegen te gaan. De focus ligt op etnische minderheidsgroepen, mensen met een beperking, vrouwen, ouderen en jongeren. Meer informatie over de training en een voorproefje van het trainingsmateriaal is te vinden op onze website mensenrechten.nl/selecteren

Het College is op 9 en 10 oktober aanwezig op de Performa/HR Live 2013 in de Jaarbeurs Utrecht om de training onder de aandacht te brengen bij P&O en HR-profesionals. Lees meer over deze beurs op www.performa.nl

Wilt u meer weten over de training? Kijk dan op onze website mensenrechten.nl/selecteren of neem contact op met Angela Ajodhia, telefoon (030) 888 3 888.