Transseksualiteit moeilijk geaccepteerd op de werkvloer

11 juli 2013 - Laatste update 26 januari 2016

Als transseksueel erkenning krijgen op de werkvloer blijft ingewikkeld. Dat blijkt uit een uitspraak van het College voor de Rechten van de Mens. De werkgever bleef een werkneemster aanschrijven als man, ondanks dat zij verzocht had haar als vrouw te benaderen.

Transseksualiteit moeilijk geaccepteerd op de werkvloer

De vrouw werkte bij een werkbedrijf. Toen zij in dienst trad was zij nog man. Enkele jaren later liet zij haar werkgever weten dat zij transgender is en voortaan als vrouw door het leven wilde gaan. De vrouw heeft het werkbedrijf gevraagd haar als vrouw aan te schrijven en aan te spreken met haar vrouwelijke voornaam. Desondanks is de werkgever haar blijven aanschrijven als man. Het College oordeelt dat het werkbedrijf daarmee discrimineert.

Daarnaast oordeelt het College dat het werkbedrijf de vrouw niet discrimineert door haar verzoek om betaald verlof voor bezoeken aan bijvoorbeeld de psycholoog af te wijzen. Verder klaagde de vrouw dat haar werkgever haar niet beschermde tegen discriminatie door collega’s, maar had zij hierover nooit bij het werkbedrijf geklaagd.

Lees meer over deze zaak in de samenvatting en het volledige oordeel (2013-84).