Trouwen? Geen bezwaar!

3 juni 2014 - Laatste update 27 januari 2016

Gemeentes mogen gewetensbezwaarde trouwambtenaren niet langer meer benoemen. Ambtenaren van de burgerlijke stand moeten alle huwelijken sluiten, dus ook die tussen twee mannen of twee vrouwen. Het wetsvoorstel dat dit heeft geregeld is op 3 juni aangenomen in de Eerste Kamer. Zittende ambtenaren blijven ongemoeid. Gemeenten mogen hen wel ontslaan, maar zijn hiertoe niet verplicht. Ook hoeven gemeenten hen geen andere baan aan te bieden.

Trouwen? Geen bezwaar!

Hiermee wordt de ruimte voor gewetensbezwaarde trouwambtenaren ingeperkt om te weigeren om mensen in paren van het hetzelfde geslacht te trouwen. Het College is verheugd, het wetsvoorstel is in lijn met zijn advies uit 2008.

Het uitgangspunt van het advies ‘Trouwen? Geen bezwaar?’ is dat paren van hetzelfde geslacht in iedere gemeente kunnen huwen en dat trouwambtenaren niet discrimineren op grond van homoseksuele gerichtheid. Het advies van het College gaat niet alleen over nieuw aan te stellen trouwambtenaren, maar ook over trouwambtenaren die reeds in dienst zijn.

Download het Advies inzake gewetensbezwaarde ambtenaren van de burgerlijke stand: 'Trouwen? Geen bezwaar!' (2008/04)