Tweede Kamer debatteert over discriminatie

26 mei 2014 - Laatste update 27 januari 2016

De Tweede Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid sprak op 21 mei jongstleden over discriminatie. Onder meer het Actieplan arbeidsdiscriminatie, de kabinetsreactie op het SER-advies ‘Discriminatie werkt niet!’ en de rapportage over Nederland van de Europese Commissie tegen Racisme en Intolerantie (ECRI) van de Raad van Europa stonden op de agenda. Het College voor de Rechten van de Mens heeft ter voorbereiding op dit debat de woordvoerders een brief gestuurd.

Tweede Kamer debatteert over discriminatie

De aanwezige partijen –VVD, PvdA, CDA, D66, GroenLinks, SP, 50+ en Van Klaveren (ex-PVV’er)- waren vol lof over het actieplan arbeidsdiscriminatie van minister Asscher.

Enkele Kamerleden hadden vragen over de ECRI-rapportage aan Nederland. Zo vroeg 50+ aandacht voor leeftijdsdiscriminatie. D66 benadrukte het belang van het voortbestaan van het Meldpunt Internet Discriminatie (MID) dat wordt vervangen door MIND en GroenLinks meldde dat ECRI de vijandige, discriminatoire, toon van het politieke debat in Nederland veroordeelde. Van Klaveren noemde ECRI een overbodige club.

Asscher omarmt het advies van de SER 'Discriminatie werkt niet!' maar wijkt op enkele punten af van het advies. Zo legt minister Asscher meer nadruk op de repressieve kant en wil hij inspectiegegevens openbaar maken (‘naming en shaming’) èn contracten met bedrijven, die strafrechtelijk zijn veroordeeld beëindigen.

D66 en SP vroegen aandacht voor de rol van de Inspectie SZW bij discriminatie op de arbeidsmarkt. Asscher merkte op dat het College zijn oordelen, met bedrijfsnamen bekend maakt en vindt dit een goede manier om aandacht te vragen voor ongelijke behandeling. Hij wil niet dat de Inspectie SZW individuele klachten over discriminatie gaat afhandelen, dat doen het College en de rechter. Het College heeft inzicht in discriminatie door zijn oordelen. Op basis daarvan kan de Inspectie een nalevingsonderzoek starten.

Discussie ontstond over de rol van discriminatoire uitspraken van politici in het politieke debat. Zoals de ontploffing op Twitter na uitspraken van Wilders in maart van dit jaar. GroenLinks en SP vonden dat bepaalde uitspraken van politici, zoals die van Teeven over de stroom asielzoekers, en wetsvoorstellen van het kabinet, zoals Strafbaarstelling illegaliteit, ook een negatieve effect hebben op de maatschappelijke discussie en vooroordelen bevorderen. Minister Asscher is van mening dat politici de vrijheid hebben bepaalde uitspraken te doen en dat het kabinet hier tegen duidelijk stelling kan nemen. Haatzaaien moet worden bestreden.

Lees meer over deze bijeenkomst