Tweede Kamer roept op tot snelle ratificatie van verdrag inzake handicap

19 november 2012 - Laatste update 27 januari 2016
Tweede Kamer roept op tot snelle ratificatie van verdrag inzake handicap

De Tweede Kamer steunt unaniem de oproep van CU-kamerlid Arie Slob en anderen om in 2013 het VN verdrag voor de rechten van mensen met een handicap goed te keuren. Afgelopen week nam de Kamer hiervoor een motie aan.

Het College is verheugd dat de Kamer duidelijk heeft gemaakt dat de ratificatie op korte termijn moet plaatsvinden. Zowel het College als voorheen de Commissie Gelijke Behandeling hebben er steeds op aangedrongen het verdrag spoedig te ratificeren. Als het verdrag in Nederland in werking treedt, kunnen mensen met een beperking beter voor hun rechten opkomen. Ook zal de overheid, bij het opstellen van wetten en beleid, meer rekening moeten houden met de belangen van deze groep.

Een van de positieve gevolgen van de ondertekening van het verdrag is dat de Wet gelijke behandeling op grond van handicap en chronische ziekte uitgebreid moeten worden op het terrein van goederen en diensten. Daarmee krijgen mensen met een beperking meer mogelijkheden om bijvoorbeeld de toegankelijkheid van bedrijven en instellingen aan de orde te stellen.

Lees meer over Nederland en het Verdrag op de dossierpagina Nederland en het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap.