Uitspraak rechtbank over vluchthaven

8 juli 2014 - Laatste update 27 januari 2016

Afgelopen vrijdag oordeelde de rechter dat de gemeente Amsterdam de vluchthaven in Amsterdam mag ontruimen. In de vluchthaven ving de gemeente 156 uitgeprocedeerde asielzoekers op. Wel stelt de rechter dat de gemeente bij iedere bewoner moet beoordelen of er toch opvang noodzakelijk is. Volgens de rechter zijn er verschillende redenen die opvang noodzakelijk maken, naast dat iemand het straatleven medisch niet aankan. Het College wees de staatssecretaris er recent op dat bij de beoordeling of iemand opgevangen moet worden naast de medische situatie ook andere factoren relevant zijn, bijvoorbeeld of iemand staatloos of (nog) niet uitzetbaar is. Dat iemand moeilijk of niet uitzetbaar is blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat iemand niet is uitgezet gedurende zijn tijd in vreemdelingenbewaring.

Uitspraak rechtbank over vluchthaven

De bewoners die gemeente niet hoeft op te vangen komen op straat te staan. Zij hebben geen recht op enige vorm van opvang, voedsel of kleding. Het is goed denkbaar dat zij zich verplaatsen naar de Vluchtgarage. Over deze vluchtgarage oordeelde het College al dat de situatie daar mensonwaardig is. In de vluchtgarage is onvoldoende eten, er is een gebrek aan sanitaire voorzieningen en de bewoners van de garage zijn voor al hun elementaire levensbehoeften afhankelijk van particuliere giften. Bovendien is de garage vol zodat er nu al mensen moeten uitwijken naar het parkeerdek voor een slaapplaats. Het College roept de regering en de gemeente Amsterdam nogmaals op om de mensen die niet voor zichzelf kunnen zorgen, toegang te geven tot voedsel, kleding en onderdak en dit niet over te laten aan particuliere instellingen.

Lees meer over de vluchtgarage