Univé discrimineert transseksuele vrouw door haar als man te registreren

30 januari 2014 - Laatste update 27 januari 2016

Transseksuelen ervaren nog dagelijks schending van het recht om als persoon erkend te worden. Een recent oordeel van het College voor de Rechten van de Mens illustreert dit probleem. In de zaak discrimineert Univé een transseksuele vrouw door haar als man te blijven registreren. De vrouw staat in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) als man en de zorgverzekeraar past haar administratie hierop aan. Elke brief van de zorgverzekeraar confronteert de vrouw ermee dat zij niet wordt erkend als vrouw. Discriminatie van transgender personen is verboden op grond van de gelijkebehandelingswetgeving.

Univé discrimineert transseksuele vrouw door haar als man te registreren

Gebruik GBA-bestand

Door gebruik te maken van het geslacht dat in de GBA staat vermeld, erkennen organisaties het daadwerkelijke geslacht van transgender personen niet. Transgenders kunnen hierdoor niet hun geslachtsverandering in hun zakelijke en persoonlijke leven laten doorwerken. Univé heeft niet onderbouwd dat de koppeling met het GBA-bestand noodzakelijk is nadat de identiteit van een verzekerde is vastgesteld, of voor een goede dienstverlening. Verder heeft de zorgverzekeraar niet gezocht naar alternatieven, zoals alleen de voorletters van de verzekerden op de brieven vermelden. Daarom is het College van oordeel dat Univé de vrouw discrimineert.

Transgenderwet

Afgelopen najaar ging de Eerste Kamer akkoord met de transgenderwet van staatssecretaris Teeven. Deze wet maakt het transgenders gemakkelijker om de geslachtsaanduiding in hun paspoort en andere officiële documenten te laten wijzigen. Een deskundigenverklaring en een melding bij de burgerlijke stand is voortaan, naar verwachting per 1 juli 2014, voldoende. Daarmee vervallen de huidige voorwaarden van onvruchtbaarheid en lichamelijke aanpassing.

Lees meer over deze zaak in de samenvatting en het volledige oordeel (2014-6)