Update coronavirus: geen fysieke zittingen bij het College en beperkte bereikbaarheid tot en met 1 mei

16 maart 2020 - Laatste update 10 augustus 2020

Op 31 maart 2020 heeft het kabinet besloten de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus te verlengen. Het College voor de Rechten van de Mens heeft daarom besloten dat de eerder genomen maatregelen die golden van 16 maart tot en met 6 april zullen worden verlengd tot en met 1 mei. Dit betekent dat er in deze periode geen fysieke zittingen zullen worden gehouden en het College in deze periode beperkter bereikbaar zal zijn.

De maatregelen op een rij

In de periode 16 maart tot en met 1 mei:

  • Worden enkel urgente zaken in behandeling genomen.
  • Zijn er geen fysieke zittingen.
  • Zijn wij voor het telefonisch spreekuur beperkt bereikbaar.

Verzoek om een oordeel: enkel urgente zaken

Het College neemt momenteel alleen verzoeken om een oordeel in behandeling die over een (zeer) urgente situatie gaan. Je kunt daarbij denken aan een dreigend ontslag of als er al een gerechtelijke procedure loopt, waarin termijnen van belang zijn. Alle andere zaken zal het College op een later tijdstip bekijken. Niet-urgente zaken kunnen dus wel worden ingediend, maar het kan dan enige tijd duren voor het onderzoek door het College wordt gestart.

Wil je de komende periode een verzoek om een oordeel indienen, dan kun je dit doen via het online meldformulier. Heb je andere vragen aan het College, neem dan contact op via: info@mensenrechten.nl

Als je onlangs een verzoek om een oordeel bij het College hebt ingediend, nemen medewerkers van het College contact met je op over de behandeling van je verzoek.

Alternatieven voor fysieke zittingen in lopende zaken

Er worden tot en met 1 mei 2020 geen fysieke zittingen gehouden. Momenteel onderzoekt het College of er alternatieven zijn. Daarbij moet je denken aan videoconferencing, een telefonische zitting of een schriftelijke voorzetting van je zaak. Als je zaak is verdaagd als gevolg van de maatregelen zullen we zelf contact met je opnemen met betrekking tot de vervolgstappen.

Als er al een zitting is geweest

Het College doet er alles aan om de oordelen in de zaken waarin een zitting hebben plaatsgevonden op de toegezegde data aan verzoekers en verweerders toe te zenden. Mocht dat niet lukken, dan ontvangen partijen daarvan tijdig bericht. De oordelen worden zoals gebruikelijk gepubliceerd op de website van het College.

Telefonische bereikbaarheid

Vanwege de landelijke maatregelen werkt het College tijdens het telefonisch spreekuur met terugbelverzoeken. In het klachtenformulier, in de mail of door middel van een ingesproken bericht kun je aangeven of je teruggebeld wilt worden. Medewerkers van het College doen dit zo snel mogelijk, maar vanwege de vele verzoeken, lukt dat niet altijd direct. We vragen hiervoor je begrip.