Update coronavirus: het oordelenproces van het College en de bereikbaarheid

7 mei 2020 - Laatste update 10 augustus 2020

Het College voor de Rechten van de Mens heeft in verband met het coronavirus enkele maatregelen getroffen. Dit betekent dat het College zoveel mogelijk op afstand en met digitale middelen werkt. Dit heeft gevolgen voor de bereikbaarheid en het oordelenproces. Vanaf 8 mei zal het College weer zittingen laten doorgaan, fysiek of digitaal. Eventueel wordt de zaak schriftelijk voortgezet.

De maatregelen op een rij

  • De zittingen worden vanaf 8 mei fysiek of digitaal voortgezet. In sommige gevallen wordt de zaak schriftelijk afgehandeld.
  • Bij deelname aan een fysieke zitting worden alle geldende RIVM-richtlijnen opgevolgd om ieders veiligheid te garanderen.
  • Voor het organiseren van een digitale zitting gebruiken wij een video app. Om te kunnen deelnemen aan een digitale zitting heb je zelf geen account nodig. Het College stuurt je een uitnodiging voor een digitale zitting per e-mail. Ook is er een handleiding voor de installatie en gebruik van deze app beschikbaar.
  • Voor het telefonisch spreekuur geldt dat wij beperkt bereikbaar zijn. Je kunt een verzoek om een terugbelverzoek achterlaten.
  • Het gebouw is slechts beperkt toegankelijk en publiek is niet toegestaan.

Verzoek om een oordeel

Het College beperkte zich voorheen tot het in behandeling nemen van (zeer) urgente situaties. Deze maatregel vervalt. Dus alle verzoeken om een oordeel worden weer in behandeling genomen. Wel vragen we je rekening te houden met het feit dat het doorloopproces langer kan duren.

Wil je een verzoek om een oordeel indienen, dan kun je dit doen via het online meldformulier. Heb je andere vragen aan het College, neem dan contact op via: info@mensenrechten.nl

Als je onlangs een verzoek om een oordeel bij het College hebt ingediend, nemen medewerkers van het College contact met je op over de behandeling van je verzoek.

Behandeling van je zaak

Het College bekijkt per zaak welke behandeling van het verzoek om een oordeel het meest geschikt is. Dit betekent dat het College voor elke zaak afzonderlijk zal besluiten of een fysieke (met inachtneming van de RIVM-richtlijnen) of digitale zitting zal worden gehouden, of dat een schriftelijke voortzetting passend is. Je wordt hierover geïnformeerd per brief of per e-mail.

Als je zaak al ingepland was voor een zitting en is verdaagd als gevolg van de maatregelen zullen we contact met je opnemen met betrekking tot het door het College in jouw zaak genomen besluit. Dit kan even duren, we vragen hiervoor je geduld.

Een fysieke zitting: welke maatregelen neemt het College en waar moet ik op letten?

Het College heeft maatregelen getroffen om de locatie coronabestendig te maken en verspreiding van het virus te voorkomen. Ook plannen wij zittingen niet kort op elkaar, om opeenhoping van mensen binnen het pand van het College te voorkomen.

Van deelnemers vragen wij dat zij:

  • Bij binnenkomst de handen wassen;
  • Bij voorkeur met niet meer dan drie mensen naar de zitting komen;
  • Thuisblijven als zij zich ziek voelen of verkoudheidsklachten hebben (neem dan contact op met het College)

Publiek is momenteel niet welkom.

Heb je vragen? Neem dan contact met de administratie, bereikbaar via het e-mailadres administratie@mensenrechten.nl. Vergeet niet je zaaknummer te vermelden.

Een digitale zitting: hoe werkt dat?

Voor het organiseren van een digitale zitting maken wij gebruik van een video app. Het College stuurt je een uitnodiging voor een online zitting per e-mail. Je kunt deelnemen met uw computer of smartphone. Het is niet toegestaan is om een zitting op te nemen.

Schriftelijke voorzetting

Als je zaak zich leent voor schriftelijk voorzetting dan word je hierover geïnformeerd. Daarbij zal ook nader worden gespecificeerd of nadere stukken en/of nadere antwoorden van partijen noodzakelijk zijn of dat het College voldoende geïnformeerd is om tot een oordeel te komen.

Als er al een zitting is geweest

Het College doet er alles aan om de oordelen in de zaken waarin een zitting hebben plaatsgevonden op de toegezegde data aan verzoekers en verweerders toe te zenden. Mocht dat niet lukken, dan ontvangen partijen daarvan tijdig bericht. De oordelen worden zoals gebruikelijk gepubliceerd op de website van het College.

Telefonische bereikbaarheid

Vanwege de landelijke maatregelen werkt het College tijdens het telefonisch spreekuur met terugbelverzoeken. In het klachtenformulier  in de mail of door middel van een ingesproken bericht kun je aangeven of je teruggebeld wilt worden. Medewerkers van het College doen dit zo snel mogelijk, maar vanwege de vele verzoeken, lukt dat niet altijd direct. We vragen hiervoor je begrip.