UPR-rapport naar de VN

14 december 2011 - Laatste update 27 januari 2016

De Commissie Gelijke Behandeling (CGB) heeft samen met de Nationale ombudsman, Kinderombudsman en het College bescherming persoonsgegevens (CBP) een rapport ingeleverd bij de Verenigde Naties (VN). In dit rapport staat hoe het gesteld is met de mensenrechten in Nederland. Bovendien staat er beschreven hoe Nederland de situatie kan verbeteren rondom thema's zoals discriminatie en tolerantie, vrijheid van religie, politiegeweld, kinderrechten en privacy en antiterrorismemaatregelen.

UPR-rapport naar de VN

Het rapport is geschreven voor de Universele Periodieke Review (UPR), ookwel 'mensenrechtenexamen', dat Nederland in mei 2012 voor de tweede keer aflegt. Dan wordt de mensenrechtensituatie in Nederland beoordeeld door de VN. Het kantoor van de Hoge Commissaris van de Mensenrechten (OHCHR) gebruikt dit rapport en alle rapporten van NGO's voor een samenvattend verslag over de mensenrechtensituatie in Nederland. Doel van het UPR-proces is mensenrechten verbeteren in alle landen. Alle lidstaten van de VN ondergaan zo'n examen.

Het rapport is via deze link te downloaden

Hoe nu verder?

De Nederlandse regering moet op 5 maart 2012 een rapport inleveren bij de VN. Vervolgens wordt Nederland beoordeeld. Dit gebeurt op basis van alle ingezonden rapporten en een gesprek tussen de VN-lidstaten en Nederland. Tijdens dat gesprek bespreken de lidstaten of er in de praktijk nog iets mis is en waar nog uitdagingen liggen. Tot slot doet de VN Nederland een aantal aanbevelingen over wat er nog gedaan moet worden. Daarna krijgt Nederland ruim vier jaar de tijd om de (geaccepteerde) aanbevelingen om te zetten in beleid.

Achtergrondinformatie

De CGB zal alle informatie over het UPR-proces en de rapporten van stakeholders plaatsen op de website www.naareenmensenrechteninstituut.nl.