Van Dooijeweert nieuwe voorzitter College voor de Rechten van de Mens

3 juli 2015 - Laatste update 27 januari 2016

Mevrouw mr. A.C.J. (Adriana) van Dooijeweert wordt de nieuwe voorzitter van het College voor de Rechten van de Mens. De ministerraad heeft op voorstel van minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie besloten haar voor te dragen voor benoeming. Van Dooijeweert begint 1 september 2015 bij het College voor de Rechten van de Mens.

Van Dooijeweert nieuwe voorzitter College voor de Rechten van de Mens

Van Dooijeweert (1953) is op dit moment nog voorzitter van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken. Daarnaast is zij bijna dertig jaar werkzaam geweest als rechter en coördinerend vice president in verschillende sectoren van de rechtbanken in Den Bosch en Den Haag. Van Dooijeweert volgt mevrouw mr. L.J.L. (Laurien) Koster op, die op 12 juni 2015 afscheid heeft genomen als voorzitter.

Aan de benoeming tot voorzitter van het College voor de Rechten van de Mens is een termijn van zes jaar verbonden.

Voor de redactie

College voor de Rechten van de Mens, Barbara Bos, perswoordvoerder, tel. 030 - 888 3 888 of 06 48130042, e-mail b.bos@mensenrechten.nl, www.mensenrechten.nl.

College voor de Rechten van de Mens

Het College voor de Rechten van de Mens is een onafhankelijke toezichthouder op mensenrechten in Nederland. Het College is bij wet ingesteld en beschermt, bevordert, bewaakt en belicht mensenrechten door middel van onderzoek, advies en voorlichting. Dit geldt zowel voor Europees Nederland als Caribisch Nederland: de eilanden Bonaire, St. Eustatius en Saba. Het College voor de Rechten van de Mens ziet ook toe op de naleving van de gelijkebehandelingswetgeving en in individuele gevallen oordeelt het of iemand gediscrimineerd is op het werk, in het onderwijs of als consument.

Wat zijn mensenrechten?

Mensenrechten zijn rechten die gelden voor ieder mens in Nederland. Ze beschermen ons tegen de macht van de staat en zorgen ervoor dat een mens in waardigheid kan leven. Zo heb je bijvoorbeeld recht op een vrije mening, onderwijs, genoeg te eten en een dak boven je hoofd. Die rechten zijn vastgelegd in de Grondwet en internationale verdragen.