Veel meldingen naar aanleiding van Radio10-coronaviruslied

10 februari 2020 - Laatste update 22 juni 2020

Iedereen wil zich graag thuis voelen in onze samenleving. Veel mensen met een Chinese achtergrond voelden zich dat sinds vorige week donderdag niet. Ze vinden de uitzending ‘Laat met Lex’ op Radio10 discriminerend.  De DJ zond het lied ‘Voorkomen is beter dan Chinezen’, dat verwijst naar het coronavirus, uit. Meerdere melders hebben vervolgens gevraagd om een oordeel bij het College. Hoewel het College niet kan oordelen over deze situatie, wijst het College Radio10 op de grenzen van de vrijheid van meningsuiting.

De context waarin het lied werd uitgezonden valt niet binnen de in de gelijke behandelingswetgeving voorziene situaties. In het bijzonder is bij het aanbieden van het radioprogramma en het uitzenden van het lied geen sprake van onderscheid in het ‘aanbieden van goederen en diensten’. Iedereen kan de uitzending horen, ongeacht afkomst. Een vergelijkbaar oordeel heeft de toenmalige Commissie Gelijke Behandeling (de voorganger van het College) gegeven in een zaak over aanstootgevende woorden in woordenboeken

De inhoud van het programma valt mogelijk wel onder het strafrecht

De klachten gaan over de inhoud van het programma. Een breed gegarandeerd recht op vrijheid van meningsuiting is voor een ieder van groot belang. Daar hoort ook aanstootgevend materiaal bij. Daar zijn echter grenzen aan. Zo staat in artikel 137c e.v. in het Wetboek van Strafrecht dat discriminatoire uitlatingen in bepaalde gevallen strafbaar zijn. 

Stigma’s ondermijnen de gemeenschap

Uitoefening van vrije meningsuiting brengt dus ook verantwoordelijkheden met zich mee. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft dit laatst nog herhaald: dit is een tijd voor solidariteit, niet voor stigma. Recent zijn er meer incidenten geweest, zoals het bekladden van flatliften met teksten als ‘sterf Chinezen’. Dit soort stigma’s ondermijnen de gemeenschap door personen met een bepaalde afkomst weg te zetten of uit te sluiten en zijn daarmee bijzonder beschadigend. Voor het welzijn van de gemeenschap is het belangrijk dat iedereen zijn best doet om dat te voorkomen.

Excuses

Inmiddels heeft Radio10 het lied, na vele klachten over de inhoud, van de officiële kanalen verwijderd. Ook bood het radiostation excuses aan. 

Meer informatie

•    Over discriminatie
•    Over het recht op vrijheid en de Nashville-verklaring
•    Over het recht op vrijheid van meningsuiting en bufferzones bij abortusklinieken
 

Onderwerpen

discriminatie