Verbeteren positie huishoudelijk werkers is mogelijk

31 maart 2014 - Laatste update 26 januari 2016

Eind maart bood de Commissie dienstverlening aan huis het kabinet haar advies aan over het verbeteren van de positie van huishoudelijk werkers. De overheid kan de positie van huishoudelijk werkers gelijktrekken met andere werknemers met een overheidssubsidie tussen de 900 en 1,2 miljard euro. Bijvoorbeeld door middel van dienstencheques of een systeem van fiscale aftrek. Daarnaast concludeert de commissie dat de rechten van alfahulpen en gastouders aan huis ten onrechte onder de huidige regeling dienstverlening aan huis vallen. Het College voor de Rechten van de Mens adviseerde de commissie eerder tijdens een hoorzitting. Het is belangrijk dat de rechten van huishoudelijk werkers gelijk worden getrokken met die van andere werknemers. Daarom dringt het College aan op spoedige ratificatie van ILO Verdrag nr. 189.

Verbeteren positie huishoudelijk werkers is mogelijk

Het ILO-verdrag nr. 189 gaat over de mensenrechten van huishoudelijk personeel. Volgens het verdrag hebben huishoudelijk werkers dezelfde rechten als andere werkers. Hoewel huishoudelijk personeel ook nu bepaalde rechten heeft, zijn veel van hen niet op de hoogte van hun rechten. Bovendien weten mensen met huishoudelijke hulp niet dat zij werkgever zijn en dus bepaalde plichten hebben. Huishoudelijk werkers zijn alleen verzekerd als zij dit zelf regelen, maar de kosten zijn erg hoog aangezien de werkgever er niet aan bijdraagt. Ook zijn weinig werkgevers bereid een fatsoenlijke prijs te betalen voor het werk.

Eerder wees ook het VN Vrouwencomité erop dat het in 95% van de gevallen om vrouwen gaat. Het Comité drong erop aan dat huishoudelijk werkers toegang krijgen tot sociale rechten, en hen hun recht op sociale zekerheid en andere aanspraken niet wordt ontnomen. Het VN Comité inzake economische, sociale en culturele rechten doet een aanbeveling van gelijke strekking.