VN-Mensenrechtenraad van start

26 februari 2013 - Laatste update 27 januari 2016

26 februari startte de 22e sessie van de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties (VN). De bijeenkomst opende met speeches van de hoogwaardigheidsbekleders waaronder de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, Frans Timmermans.

VN-Mensenrechtenraad van start

De minister sprak in zijn speech uit blij te zijn met de komst van het College voor de Rechten van de Mens. Over de Universal Periodic Review (UPR), ook wel het ‘mensenrechtenexamen’, uitte Timmermans zijn dankbaarheid voor het commentaar en de suggesties die Nederland heeft ontvangen. Verder legt Timmermans nadruk op de implementatie van mensenrechtenverplichtingen door overheden in samenspraak met de samenleving. Hiervoor is ook een sterke en effectieve internationale mensenrechteninfrastructuur nodig. De minister presenteerde drie prioriteiten van de Nederlandse mensenrechtenstrategie: bescherming van non-gouvernementele organisaties en mensenrechtenactivisten, vrouwenrechten en de rechten van lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders.

De Mensenrechtenraad is sinds 2006 het orgaan van de VN dat zich richt op de naleving van de mensenrechtenverdragen. Het College kijkt met belangstelling uit naar de uitkomsten van deze mensenrechtenraad.