Voetbalclub weigert transgender jongen

27 mei 2015 - Laatste update 27 januari 2016

In Nederland leven duizenden kinderen die transgender zijn. Dit zijn kinderen die zich bijvoorbeeld jongen voelen, maar een meisjeslichaam hebben en vice versa. Ook kan het zo zijn dat het kind zich zowel jongen als meisje voelt of geen van beiden. Zij willen net als iedereen naar school en sporten. Helaas worden zij daarbij nog regelmatig geconfronteerd met discriminatie. Zo blijkt ook uit een recente uitspraak van het College voor de Rechten van de Mens. Een transgender jongen, van meisje naar jongen, meldde zich aan bij een voetbalvereniging, maar werd geweigerd. Het College oordeelt dat de voetbalvereniging de jongen hiermee discrimineerde.

Voetbalclub weigert transgender jongen

De moeder van de jongen meldde hem in de zomer van 2014 aan bij de voetbalvereniging. Daarbij gaf zij aan dat hij transgender is. De vereniging liet de moeder weten het een ‘speciale situatie’ te vinden en de aanmelding daarom in een bestuursvergadering te bespreken. Vervolgens besloot de voetbalvereniging de jongen niet toe te laten. Zij was bang dat hij het slachtoffer zou worden van pesterijen. Het College raadt sportverenigingen aan zeer alert zijn op de communicatie bij dit soort gevoelige onderwerpen. Daarnaast is het belangrijk dat sportverenigingen in dit soort situaties goed overleggen met de ouders en het kind en samen zoeken naar oplossingen. Dit betekent ook dat de sportvereniging het pestprobleem met haar leden bespreekbaar moet maken.

Lees de samenvatting en het oordeel (2015-58)