Voorlichtingsbijeenkomst passend onderwijs

25 maart 2014 - Laatste update 26 januari 2016

Vandaag organiseert het College voor de Rechten van de Mens in Utrecht twee voorlichtingsbijeenkomsten over de verhouding passend onderwijs en gelijke behandeling. De bijeenkomsten zijn onderdeel van de Week passend onderwijs (24-28 maart). In deze week organiseren scholen, samenwerkingsverbanden en andere organisaties allerlei activiteiten om ouders en leraren te informeren en te betrekken bij passend onderwijs.

Voorlichtingsbijeenkomst passend onderwijs

Vanaf 1 augustus 2014 geldt de Wet passend onderwijs voor alle basis- en middelbare scholen. Nu de voorbereidingen in volle gang zijn, wordt duidelijk dat zowel ouders als scholen niet altijd weten wat passend onderwijs precies van hen verlangt. Wat houdt de zorgplicht precies in? Welke ondersteuning mag een leerling of ouder vragen? En in hoeverre moet een school hen daarin tegemoet komen? En hoe zit het met het recht op gelijke behandeling: hoe verhoudt passend onderwijs zich tot de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte?

Meer over passend onderwijs en gelijke behandeling