Vrouw wordt afgewezen voor woning vanwege haar scootmobiel, het College oordeelt: discriminatie

7 mei 2021 - Laatste update 7 mei 2021

Een vrouw wil graag een woning huren maar wordt afgewezen omdat zij haar scootmobiel niet in de straat van het hofje mag stallen. De vrouw dient een klacht in tegen de makelaarsassociatie en vraagt of het College wil beoordelen of zij gediscrimineerd is vanwege haar handicap/chronische ziekte.

Wat is er gebeurd?

De vrouw gebruikt buitenshuis een scootmobiel omdat zij vanwege een chronisch vermoeidheidssyndroom beperkingen ervaart met lopen en staan. Als de vrouw door een kennis wordt voorgedragen voor een woning in het Hofje van Ostade in Den Haag nodigt de makelaarsassociatie haar uit om de woning te komen bezichtigen. De vrouw vertelt de directeur van de makelaarsassociatie over haar chronische ziekte en haar scootmobiel. Hierop laat de directeur weten dat ze de woning niet krijgt omdat het niet mogelijk is om haar scootmobiel in de straat van het hofje te stallen. Het stallen van de scootmobiel in de straat van het hofje zou te gevaarlijk zijn voor zowel de vrouw als voor de andere huurders.

Op voet van gelijkheid

Op grond van artikel 19 VN-verdrag handicap hebben mensen met een beperking het recht om net als ieder ander op voet van gelijkheid zelfstandig in de maatschappij te wonen en te participeren. Artikel 19 beschrijft niet waar of hoe de woning eruit moet zien. De essentie van artikel 19 gaat over de vrijheid hierin te mogen kiezen, op voet van gelijkheid met mensen zonder beperking.

Wie bepaalt of een woonruimte geschikt is?

Volgens de Wet gelijke behandeling handicap/chronische ziekte (WGBH/CZ) is het in eerste instantie de eigen verantwoordelijkheid van de persoon met een handicap of chronische ziekte om te bepalen of de woonruimte geschikt is. Het is dus niet aan de makelaarsassociatie om dit te bepalen. De enige wettelijke uitzondering is de bescherming van de veiligheid en de gezondheid van de persoon met de handicap of de chronische ziekte of anderen. De makelaarsassociatie wil een beroep doen op die uitzondering, de vraag is of zij hierin slaagt.

Onderzoeksplicht

Een beroep op deze uitzondering stelt hoge eisen aan de motivering dat er een werkelijk gevaar is voor de veiligheid of de gezondheid. De makelaarsassociatie heeft ten eerste de verplichting om met de vrouw de eventuele risico’s te bespreken die het stallen van haar scootmobiel tot gevolg kan hebben. Als er sprake blijkt te zijn van een gevaar voor de veiligheid of de gezondheid, heeft de Makelaarsassociatie vervolgens de verplichting om te onderzoeken of het gevaar kan worden weggenomen door het verrichten van doeltreffende aanpassingen.

Oordeel van het College

Het College stelt vast dat de Makelaarsassociatie niet aan deze verplichtingen heeft voldaan, en dus geen geslaagd beroep op deze wettelijke uitzondering kan doen. Daarom oordeelt het College dat de makelaarsassociatie de vrouw heeft gediscrimineerd op grond van haar chronische ziekte (oordeel 2021-27).

Kijk naar mogelijke oplossingen

Aanbieders van goederen, diensten en woningen mogen mensen met een beperking niet zomaar weigeren op grond van hun beperking. Als woningaanbieder of woningbemiddelaar is het daarom belangrijk dat er goed gekeken wordt naar de mogelijke oplossingen. Concludeer niet te snel dat iets niet kan; ga het gesprek aan en kijk samen met de (toekomstige) huurder naar de mogelijkheden. 

Meer informatie