Vrouwen afwijzen vanwege kinderwens is discriminatie

14 december 2011 - Laatste update 27 januari 2016

Valentijn Den Haag discrimineert een vrouw vanwege haar kinderwens. Dit oordeelde de Commissie Gelijke Behandeling (CGB) onlangs. De kinderwens van de vrouw was reden voor het kinderdagverblijf om haar niet in dienst te nemen.

Vrouwen afwijzen vanwege kinderwens is discriminatie

De vrouw solliciteert naar de functie van sociaal pedagogisch medewerker bij kinderdagverblijf Valentijn Den Haag. Zij wordt uitgenodigd voor een gesprek. Tijdens dat gesprek vraagt de assistent-leidinggevende haar of de vrouw een kinderwens heeft en zij geeft aan die inderdaad te hebben. In een telefoongesprek vertelt de assistent-leidinggevende de vrouw dat zij is afgewezen. Reden is haar kinderwens. Het kinderdagverblijf ontkent dit en stelt dat de vrouw is afgewezen, omdat zij haar geen jaarcontract kan bieden.

Omdat werkgevers verantwoordelijk zijn voor de mededelingen en handelingen van hun leidinggevenden, is het kinderdagverblijf verantwoordelijk voor de uitspraak van de assistent-leidinggevende. En deze heeft de kinderwens als reden genoemd. De Commissie oordeelt dan ook dat het kinderdagverblijf discrimineert door de vrouw af te wijzen vanwege haar kinderwens.

Vragen over een kinderwens in een sollicitatieprocedure worden regelmatig aan vrouwen gesteld, maar niet aan mannen. Zulke vragen zijn gebaseerd op het stereotype denkbeeld dat alleen vrouwen voor de opvang van de kinderen verantwoordelijk zijn en daardoor niet of minder flexibel/beschikbaar zijn. Maar deze vragen zijn niet relevant voor de functie. Door dit soort vragen alleen aan vrouwen te stellen discrimineert een werkgever.

Bekijk de samenvatting en het oordeel (2011-186)