Wandelen voor mensenrechten op school

27 september 2016 - Laatste update 27 september 2016

Leerlingen, docenten, teamleiders en deskundigen van mensenrechten- en onderwijsorganisaties wandelen 27 september door Vlaardingen. Zij lopen de mensenrechtenwandeling, uitgezet door het College voor de Rechten van de Mens en het Geuzencollege te Vlaardingen. Jaarlijks lopen groepen leerlingen van het Geuzencollege deze ‘Vrijhedenwandeling’. Daardoor worden ze zich bewust dat mensenrechten om ons heen belangrijk en niet vanzelfsprekend zijn.Het College voor de Rechten van de Mens stimuleert het onderwijs om meer (structurele) aandacht te geven aan mensenrechten. Een van de initiatieven is een Leerkring Mensenrechten op school. Vanaf 2015 werken de leden van de Leerkring (zowel docenten als leerlingen) samen aan de vormgeving van mensenrechten op hun school. Na het peilen van hoe mensenrechten leven op school, zijn er plannen gemaakt en experimenten gedaan.

Wandelen voor mensenrechten op school

Dinsdag presenteert een aantal leden van de Leerkring zijn bevindingen: onderwijs over mensenrechten, door en voor mensenrechten. Leerlingen van CSW Van de Perre te Middelburg vertellen over hun ‘Ochtend voor de Mensenrechten’, die zij vorig schooljaar organiseerden. Frans Kusters van het Wolfert College te Rotterdam werkte met zijn leerlingen aan de vraag ‘Is geluk een mensenrecht?’. In deze voor het College gemaakte reportage vertellen de mensen van de drie scholen over de meerwaarde van mensenrechten in het onderwijs.

De deelnemers aan de bijeenkomst 27 september staan stil bij de mensenrechtentemperatuur op hun eigen school: hoe worden mensenrechten verwerkt in het schoolbeleid, de relaties, het curriculum en het schoolklimaat? Over die vraag wisselen zij met elkaar van gedachten en delen elkaars ideeën en ervaringen. Zij keren huiswaarts met een tas vol mooie ideeën en voornemens om mensenrechten op hun school verder te brengen. Want, zo zeggen leerlingen: ‘Als ik een boekje had moeten lezen over mensenrechten was ik waarschijnlijk in slaap gevallen, waar nu weet ik het nog heel goed’. ‘Ik ben me nu veel meer bewust dat je mensenrechten raakt, als je mensen buitensluit’.

Er is groot enthousiasme om door te gaan met mensenrechten op school en ook het College voor de Rechten van de Mens wil met de Leerkring verder. ‘Het raakt ons immers allemaal én het is ook heel erg leuk om aan te werken!’ Aldus Editha Termote, docent aan het Geuzecollege in Vlaardingen.