Werken aan een richtlijn toegankelijkheid

22 januari 2013 - Laatste update 27 januari 2016

Het College voor de Rechten van de Mens is onderdeel van een CROW-werkgroep van (ervarings)deskundigen op het gebied van toegankelijkheid. Deze werkgroep komt vandaag voor de derde keer bijeen om te werken aan een richtlijn toegankelijkheid voor de openbare ruimte en het openbaar vervoer die medio 2013 gereed zal zijn.

Werken aan een richtlijn toegankelijkheid

Deze richtlijn is nodig, omdat mensen met een beperking in de openbare ruimte en bij het gebruik maken van openbaar vervoer nog vaak belemmeringen ondervinden. Ook kan deze richtlijn helpen bij de uitvoering van het VN Gehandicaptenverdrag dat door Nederland geratificeerd zal worden. In dit verdrag speelt toegankelijkheid en zelfstandige mobiliteit een belangrijke rol.

De richtlijn is bedoeld als hulpmiddel voor gemeentes, provincies en openbaar vervoerbedrijven. Het wordt gemaakt door een werkgroep waarin allerlei (ervarings)deskundigen op het gebied van toegankelijkheid deelnemen. De werkgroep is een initiatief van CROW. Andere leden van de werkgroep zijn KpVV, Arriva Nederland, CG-Raad, RET, Vilans, ANBO, Viziris, provincie Gelderland, Gemeente Breda, Keypoint Consultancy, TG Lining, ZET Brabant, gemeente Nijmegen, stadsgewest Haaglanden, gemeente Groningen, Koninklijke Visio en de gemeente Vught.