Wetsvoorstellen VN-gehandicaptenverdrag in ministerraad

2 december 2013 - Laatste update 26 januari 2016

Afgelopen vrijdag ging de ministerraad akkoord met de uitvoeringswet die ratificatie van het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking mogelijk maakt. Het College voor de Rechten van de Mens is blij met het voornemen van de regering om het verdrag te bekrachtigen.

Wetsvoorstellen VN-gehandicaptenverdrag in ministerraad

Eerder adviseerde het College de regering over dit wetsvoorstel. Belangrijkste punt is dat er een Nationaal Actieplan moet komen om mensen met een beperking meer kansen te geven in onderwijs, werk en het maatschappelijk leven. Verder concludeerde het College dat het wetsvoorstel nog te weinig waarborgen bieden om de samenleving inclusief te maken. Het wetsvoorstel wordt nu ter advisering aan de Raad van State voorgelegd.

Lees het advies