Wijzigingen Wet werk en bijstand leiden niet tot strijd met gelijkebehandelingswetgeving

7 februari 2013 - Laatste update 26 januari 2016

Vandaag spreekt het College voor de Rechten van de Mens zijn oordeel uit in een zaak aangespannen door de FNV en 18 ouderen- en migrantenorganisaties. Volgens deze organisaties zijn er twee wijzigingen in de Wet werk en bijstand die nadelige financiële gevolgen hebben voor ouderen van niet-Nederlandse afkomst. Het College toetste het voorgelegde probleem aan de gelijkebehandelingswetgeving en oordeelt dat de wijzigingen niet in strijd zijn hiermee. Wel heeft het College begrip voor de financieel nadelige positie waarin deze groep zich bevindt. De inhoudelijke keuze van de wijziging van de Wet Werk en Bijstand ligt bij de wetgever.

Wijzigingen Wet werk en bijstand leiden niet tot strijd met gelijkebehandelingswetgeving

De FNV, ouderen- en migrantenorganisaties vertegenwoordigen een groep die bestaat uit ouderen met een onvolledige AOW, omdat zij voor hun 65ste niet 50 jaar in Nederland hebben gewoond. Als zij geen of te weinig aanvullend pensioen hebben opgebouwd ontvangen zij een aanvulling uit de bijstand voor ouderen, de AIO-uitkering. Volgens de FNV en de andere organisaties treffen de wijzigingen in de Wet werk en bijstand deze groep dubbel en gaan deze ouderen er financieel flink op achteruit ten opzichte van personen van 65 jaar en ouder zonder AIO-uitkering.

Het College merkt op dat er sprake is van een maatschappelijke kwestie dat niet kan worden opgelost aan de hand van de gelijkebehandelingswetgeving. Beide maatregelen hebben alleen gevolgen voor mensen die aanspraak maken op een AIO-uitkering. Mensen met alleen een AOW worden door deze maatregelen niet geraakt. De groep waar de organisaties voor opkomen is niet vergelijkbaar met de groep AOW-ers, omdat de bijstand en de AOW qua opbouw en systematiek verschillend zijn. De AOW wordt opgebouwd door premie te betalen, de bijstand niet. Er kan pas sprake zijn van discriminatie als de gevallen vergelijkbaar zijn. Mensen met en mensen zonder AIO uitkering zijn dat niet. Daarom oordeelt het College dat de twee maatregelen die de Nederlandse Staat sinds januari 2012 heeft ingevoerd niet in strijd zijn met de gelijkebehandelingswetgeving.

Het College heeft desondanks oog voor de specifieke situatie van deze mensen die als arbeidsmigrant in Nederland hebben gewerkt en de financiële consequenties voor hen. Ook ziet het College dat deze situatie vooral is ontstaan doordat zij op latere leeftijd naar Nederland zijn gekomen en daarom geen volledige AOW hebben. In het Regeerakkoord van het huidige Kabinet is aangekondigd dat een van beide maatregelen weer wordt teruggedraaid.

Lees ook de samenvatting en het oordeel (2013-11)

Meer informatie

College voor de Rechten van de Mens, Afdeling Communicatie, Marysha Molthoff, T 030 888 3888, M 06 48130042, E m.molthoff@mensenrechten.nl