Woningstichting discrimineert man met autisme

19 november 2013 - Laatste update 26 januari 2016

Woonstichting 'thuis discrimineert een man met een stoornis in het autistisch spectrum door het gewijzigde inschrijvingsbeleid uitsluitend via de media bekend te maken. Dat oordeelt het College voor de Rechten van de Mens. Discriminatie op grond van handicap of chronische ziekte is niet toegestaan, ook niet als het gaat om wonen.

Woningstichting discrimineert man met autisme

De man stond als woningzoekende ingeschreven bij de woonstichting en tot 2009 werd zijn inschrijving automatisch verlengd. In 2009 wijzigde de stichting haar inschrijvingsbeleid en moesten woningzoekenden voortaan zelf elk jaar hun inschrijving verlengen en maakte dit bekend via verschillende media. De man leest vanwege zijn beperking geen huis-aan-huisbladen en kranten, omdat hij de veelheid van informatie niet kan verwerken. Daardoor was hij niet op de hoogte van de beleidswijziging en is hij tien inschrijvingsjaren kwijtgeraakt.

Het College oordeelt dat woonstichting 'thuis discrimineert door de beleidswijziging alleen via de media bekend te maken. De woonstichting kon ook niet verklaren waarom het administratief te belastend was om het gewijzigde beleid zowel via de media als via een persoonlijke brief bekend te maken. In de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (WGBH/CZ) staan bepalingen die gelijke toegang tot woonruimte voor mensen met een beperking moeten waarborgen. Deze wet geldt voor iedereen met een beperking. Het maakt daarbij niet uit of de beperking fysiek, psychisch, verstandelijk, of zintuiglijk van aard is. Op grond van de WGBH/CZ kan van woningaanbieders en –bemiddelaars worden verlangd dat zij bij de wijze van communiceren rekening houden met mensen, die vanwege autisme geen kranten en huis-aan-huisbladen lezen.

Lees meer over deze zaak in de samenvatting en het volledige oordeel (2013-145).