Zwangerschapsdiscriminatie op de arbeidsmarkt blijvend probleem

18 november 2013 - Laatste update 27 januari 2016

Het vinden en behouden van een baan is een flinke uitdaging op een krappe arbeidsmarkt. En helemaal als je ook nog zwanger bent. Vandaag doet het College voor de Rechten van de Mens uitspraak in twee zaken over zwangerschapsdiscriminatie. De betrokken bedrijven verlengden het contract van hun werkneemster niet. Zwangerschapsdiscriminatie blijft een veel voorkomend probleem in Nederland.

Zwangerschapsdiscriminatie op de arbeidsmarkt blijvend probleem

De twee zaken zijn behandeld tijdens de themadag over zwangerschapsdiscriminatie die het College op 24 september jl. organiseerde. De organisaties konden die dag tijdens de zitting uitleggen waarom zij het contract van hun werkneemsters niet verlengden. Dit leidde tot de volgende uitspraken:

  • Facility Service discrimineert door een contract met een vrouw niet te verlengen (mede) om redenen die te maken hebben met het moederschap (oordeel 2013-146).
  • ArboNed discrimineert door het contract van een zwangere werkneemster niet te verlengen (oordeel 2013-147).

Het is in Nederland verboden om een contract niet te verlengen vanwege zwangerschap en moederschap. Uit onderzoek naar discriminatie van zwangere vrouwen van het College in 2012 bleek dat ruim 45% van de werkende vrouwen negatieve ervaringen heeft met zwangerschap in relatie tot werk. Ook uit cijfers van het jaarverslag van het College over 2012 blijkt dat zwangerschapsdiscriminatie veel voorkomt. Het aantal uitspraken hierover is met 60% gestegen ten opzichte van het jaar ervoor. In juni dit jaar hield het College een peiling waaruit duidelijk werd dat managers in Nederland weinig tolerant zijn richting zwangere vrouwen.

Over zwangerschapsdiscriminatie

Zwangerschapsdiscriminatie is een vrouw nadelig behandelen bij sollicitatie of in het werk vanwege haar zwangerschap, jong moederschap of kinderwens. Andere veelvoorkomende vormen van discriminatie van vrouwen op de werkvloer zijn ongelijk loon en weinig doorstroming naar hogere posities. Duidelijke voorbeelden van discriminatie zijn onder andere:

  • Contract wordt niet verlengd terwijl de baan wel beschikbaar is
  • Geen salarisverhoging door de zwangerschap
  • Niet terug kunnen in eigen functie na de bevalling

Voor de redactie

College voor de Rechten van de Mens, Marysha Molthoff perswoordvoerder, tel. 030 - 888 3 888 of 06 – 48 13 00 42, e-mail m.molthoff@mensenrechten.nl.

College voor de Rechten van de Mens

Het College voor de Rechten van de Mens is het nationale mensenrechteninstituut, een onafhankelijke toezichthouder op mensenrechten in Nederland. Het College is bij wet ingesteld en beschermt, bevordert, bewaakt en belicht mensenrechten door middel van onderzoek, advies en voorlichting. Dit geldt zowel voor Europees Nederland als Caribisch Nederland: de eilanden Bonaire, St.Eustatius en Saba. Het College voor de Rechten van de Mens ziet ook toe op de naleving van de gelijkebehandelingswetgeving en in individuele gevallen oordeelt het of iemand gediscrimineerd is op het werk, in het onderwijs of als consument.

Wat zijn mensenrechten?

Mensenrechten zijn rechten die gelden voor ieder mens in Nederland. Ze beschermen ons tegen de macht van de staat en zorgen ervoor dat een mens in waardigheid kan leven. Zo heb je bijvoorbeeld recht op een vrije mening, onderwijs, genoeg te eten en een dak boven je hoofd. Ook het recht om niet te worden gediscrimineerd is een mensenrecht. Die rechten zijn vastgelegd in de Grondwet en internationale verdragen.