Zwangerschapsdiscriminatie vereist meer actie

25 januari 2016 - Laatste update 17 maart 2016

College voor de Rechten van de Mens doet oproep aan minister Asscher. In 2016 is zwangerschapsdiscriminatie nog steeds een veelvoorkomend probleem. Tussen 4 november en 4 december 2015 deden 636 vrouwen melding van discriminatie vanwege zwangerschap naar aanleiding van een campagne van het College voor de Rechten van de Mens. De meldingen waren het resultaat van een campagne over discriminatie op het werk. Door dit schrikbarend hoge aantal meldingen roept het College minister Asscher op om zwangerschapsdiscriminatie strenger aan te pakken en een effectievere aanpak te realiseren door steeds kritisch te kijken of de genomen maatregelen wel werken.

Zwangerschapsdiscriminatie vereist meer actie

In vergelijking met voorgaande jaren zit er nog steeds een stijging in het aantal vrouwen dat gediscrimineerd wordt vanwege zwangerschap. In 2013 kreeg het College 316 vragen en 44 verzoeken over zwangerschapsdiscriminatie binnen. Ook deelden ruim 750 vrouwen hun ervaring met het College tijdens de peiling ‘Zwanger en Werk’. In 2014 deed College in uitspraak in 20 zwangerschapsdiscriminatie zaken. Ondanks voorlichting en wettelijke plichten van werkgevers hebben veel vrouwen te maken met discriminatie op het werk vanwege zwangerschap. Reden genoeg voor het College om minister Asscher op te roepen om de bestaande maatregelen te evalueren. Het is tijd om een plan van aanpak te formuleren en te implementeren dat zwangerschapsdiscriminatie in Nederland structureel tegen gaat.

Geen contractverlenging door zwangerschap

Werkgevers mogen vrouwen niet weigeren voor een baan of benadelen op het werk omdat zij zwanger zijn of jonge kinderen hebben. Via mensenrechten.nl, blogs, fora en social media gaven veel vrouwen aan persoonlijk ervaring te hebben met zwangerschapsdiscriminatie. Amber Bakker (pseudoniem) schreef: “Tijdens mijn zwangerschapsverlof kwam mijn leidinggevende op kraamvisite. Ik ontving niet alleen zijn welgemeende felicitatie, maar ook de melding dat mijn contract niet werd verlengd. Of ik daar even voor wilde tekenen…”

Net als Amber blijken veel vrouwen geen contractverlenging te hebben gekregen na het delen van hun blijde boodschap. Ook komt het nog veelvuldig voor dat werkgevers de werkzaamheden wijzigen bij terugkomst van het zwangerschapsverlof.

‘Open einde’ campagne

Het College voor de Rechten van de Mens voerde afgelopen november en december campagne om discriminatie zichtbaar te maken en deed hierbij een directe oproep om melding te maken van discriminatie. De campagne was gericht op: discriminatie van zwangere vrouwen, mensen met een fysieke beperking of psychische kwetsbaarheid en jongeren met een niet Nederlandse achternaam die op zoek zijn naar een stage.

Voor de redactie

College voor de Rechten van de Mens, Marysha Molthoff, perswoordvoerder, tel. 030 - 888 3 888 of 06 – 48 13 00 42, e-mail m.molthoff@mensenrechten.nl, www.mensenrechten.nl.

College voor de Rechten van de Mens

Het College voor de Rechten van de Mens is een onafhankelijke toezichthouder op mensenrechten in Nederland. Het College is bij wet ingesteld en beschermt, bevordert, bewaakt en belicht mensenrechten door middel van onderzoek, advies en voorlichting. Dit geldt zowel voor Europees Nederland als Caribisch Nederland: de eilanden Bonaire, St.Eustatius en Saba. Het College voor de Rechten van de Mens ziet ook toe op de naleving van de gelijkebehandelingswetgeving en in individuele gevallen oordeelt het of iemand gediscrimineerd is op het werk, in het onderwijs of als consument.

Wat zijn mensenrechten?

Mensenrechten zijn rechten die gelden voor ieder mens in Nederland. Ze beschermen ons tegen de macht van de staat en zorgen ervoor dat een mens in waardigheid kan leven. Zo heb je bijvoorbeeld recht op een vrije mening, onderwijs, genoeg te eten en een dak boven je hoofd. Die rechten zijn vastgelegd in de Grondwet en internationale verdragen.

Voor meer informatie over het College voor de Rechten van de Mens zie http://www.mensenrechten.nl/