Toolbox Mensenrechten op School

Gelijke kansen, respect voor verschillen en kunnen opkomen voor de rechten en vrijheden van jezelf én van anderen, zijn cruciaal voor een veilige en rechtvaardige samenleving. Het is daarom belangrijk om kinderen, van jongs af aan, kennis, houding en vaardigheden over mensenrechten bij te brengen. Daarom biedt het College voor de Rechten van de Mens* jou de toolbox Mensenrechten op School om leerlingen hun rechten te leren en scholen mensenrechten-proof te maken.

In de toolbox Mensenrechten op School vind je kant en klare werkvormen voor peuters tot en met 18-jarigen èn tools over hoe mensen- en kinderrechten in de hele school vorm kunnen krijgen. Vakinhoudelijk, didactisch en pedagogisch. Binnen en buiten de klas. Voor een schoolbrede en structurele aanpak.

Download nu gratis de Toolbox Mensenrechten op School

Bespreek mensenrechten ook op jouw school! Vul onderstaand formulier in om de Toolbox te downloaden. We zijn bezig met een herdruk van de toolbox. Mocht je een gedrukte versie willen, dan kan het even duren voor je die in huis hebt. Excuses voor het ongemak. (28-10-2021)

Onderwijsvorm:

 

Creëer een veilige en respectvolle omgeving  

Laat leerlingen hun mensenrechtencompetenties ontwikkelen en leer hen wat hun rechten zijn. Maak van je leerlingen weerbare en actieve burgers!

Een veilig klimaat op school biedt leerlingen de ruimte om te kunnen oefenen. Aandacht voor mensen- en kinderrechten is dan ook een onmisbaar onderdeel van onderwijs in het algemeen en burgerschapsonderwijs in het bijzonder. Het geeft een kader aan gesprekken over bijvoorbeeld pestgedrag, seksuele diversiteit en inclusiviteit.

Mensenrechten zijn het fundament van een rechtvaardige maatschappij waarin iedereen zich optimaal kan ontwikkelen en volwaardig kan meedoen.

Lees meer over de Toolbox Mensenrechten op School.

* De Toolbox Mensenrechten op School is ontwikkeld in samenwerking met:

Logo's van partners: Amnesty International, Anne Frank Stichting, Centrum voor Mondiaal Onderwijs, Defense for Children, Movies that Matter, Unicef, VOSABB

 

Het College gaat zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Lees hierover meer in ons privacyverklaring.

 

Deel bericht