podcast_hetvraagstuk

Podcast Het Vraagstuk

Op papier heeft iedereen mensenrechten, maar hoe ziet dit er in de praktijk uit? In Het Vraagstuk gaat David Achter de Molen op zoek naar antwoorden op complexe vraagstukken over jouw mensenrechten.

Aflevering 7: Wie blijken tijdens een crisis het kwetsbaarst op de arbeidsmarkt?

De coronacrisis heeft iedereen op een bepaalde manier wel geraakt. Het legde echter ook een al bestaande tweedeling in onze arbeidsmarkt verder bloot. Wie blijken tijdens een crisis het kwetsbaarst op de arbeidsmarkt?

In deze aflevering gaat David in gesprek met Collegelid Nicola Jägers van het College voor de Rechten van de Mens, Dore Kemmeren, ondernemer en met Dorien Kaaijk, coördinator van het praktijkleercentrum bij het ROC Nijmegen, over de gevolgen van de coronacrisis op de arbeidsmarkt.

Het transcript voor mensen met een auditieve beperking kan je hier lezen. Lees meer over dit onderwerp in de Jaarrapportage 2020 van het College: 'De gevolgen van de coronacrisis voor de bescherming van mensenrechten op de arbeidsmarkt'

Aflevering 6: Maken algoritmen in het gemeentehuis de dienst uit?

Straatcamera's bekijken hoe druk het ergens is, scanauto's controleren of een auto goed geparkeerd staat en een computer berekent de hoogte van je uitkering. Gemeenten gebruiken algoritmen op veel verschillende terreinen. Maar hoe houden gemeenteambtenaren rekening met mensenrechten, zoals gelijke behandeling? En hoe kunnen inwoners beslissingen aanvechten die zijn genomen met behulp van een algoritme?

In aflevering 6 gaat presentator David Achter de Molen in gesprek met ondervoorzitter Quirine Eijkman van het College voor de Rechten van de Mens, onderzoeker Marlies van Eck van Hooghiemstra & Partners en Rob Haans, strategisch informatieadviseur bij de gemeente Nijmegen. Zij bespreken de noodzaak van het gebruik van algoritmen, de uitdagingen en welke kansen gemeenteambtenaren en softwareontwikkelaars hebben om mensenrechten te beschermen. 

Bekijk het transcript van deze aflevering voor mensen met een auditieve beperking. Lees meer in ons onderzoek 'Hoe gemeenten besluiten over algoritmen en mensenrechten?' of bekijk het handboek 'Non-discrimation by Design'.

Aflevering 5: Wat zijn de dilemma's bij risicoprofilering door de overheid?

Overheidsinstanties werken met risicoprofielen bij het uitoefenen van controle en toezicht. Soms leiden die efficiënte selecties tot benadeling van burgers op grond van etnische kenmerken. Bij de Toeslagenaffaire wordt regelmatig gesproken over etnisch profileren. Om etnisch profileren uit te bannen is meer helderheid nodig over toepassing van etniciteit binnen risicoprofielen. Wat zijn de dilemma’s bij risicoprofilering?

In aflevering 5 gaat presentator David Achter de Molen in gesprek met Collegelid Mariam Chébti van het College voor de Rechten van de Mens, lid Raad van Bestuur Janet Helder van UWV, en drijvende kracht achter Controle Alt Delete Jair Schalkwijk over het nut en de noodzaak van risicoprofilering, de gevaren van etnisch profileren en het belang van de menselijke maat.

Bekijk het transcript van deze aflevering voor mensen met een auditieve beperking. Lees meer in ons position paper over de urgentie van juridische duidelijkheid bij het gebruik van etniciteit binnen risicoprofielen voor het uitbannen van etnisch profileren.

Aflevering 4: Mag je vrouwen voortrekken om een mannenbolwerk te doorbreken?

Iedereen verdient een eerlijke kans op een baan. Hoe lossen wij ongelijkheid op de arbeidsmarkt op? En mag je vrouwen voortrekken om een mannenbolwerk te doorbreken? In aflevering #4 van onze podcast 'Het Vraagstuk' vraagt presentator David Achter de Molen een collegelid en experts om helderheid.

In aflevering 4 gaat David in gesprek met ondervoorzitter Jan-Peter Loof van het College voor de Rechten van de Mens, Chief Diversity Officer Evangelia Demerouti en fellow van het ICF-programma Maureen van Einatten van TU Eindhoven over gelijke kansen op de arbeidsmarkt en ervaringen met voorkeursbeleid voor vrouwen.

Bekijk het transcript van deze aflevering voor mensen met een auditieve beperking. Lees meer over voorkeursbeleid voor vrouwen in onze factsheet Voorkeursbeleid voor vrouwen bij arbeid: informatie voor werkgevers.

Aflevering 3: Hoe toegankelijk is ons stemhokje?

Is ons stemhokje toegankelijk voor mensen met een beperking? En wat is de invloed van de coronamaatregelen op deze toegankelijkheid? In aflevering 3 van onze podcast ‘Het Vraagstuk’ vraagt presentator David Achter de Molen een collegelid en experts om helderheid.

Met de verkiezingen in aantocht gaat David in gesprek met collegelid Marjolein Swaanenburg-van Roosmalen van het College voor de Rechten van de Mens, Burgemeester van Gouda Pieter Verhoeve als dossierhouder verkiezingen bij de VNG en Wendela Oskam, ervaringsdeskundige en stembureauvoorzitter, over hoe de toegankelijkheid is geregeld voor mensen met een beperking

Bekijk het transcipt van deze aflevering voor mensen met een auditieve beperking.

Meer weten? Lees meer over de toegankelijkheid van verkiezingen in ons dossier  'Het VN-Verdrag handicap en de verkiezingen'. Het stemrecht van jongeren staat ook onder druk. Hierom was het stemrecht van jongeren in 2020 het thema van de jaarlijkse MensenrechtenMens-titel van het College. Lees hier meer over MensenrechtenMens 2020 en hier meer over stemrecht als mensenrecht. Lees hier het artikel dat Wendela benoemt; 'Toegankelijk stemmen, daar komt wat bij kijken'.

Aflevering 2: Zijn de coronamaatregelen wel eerlijk naar jongeren?

Met de nieuwe lockdown wordt iedereen op de proef gesteld en sommige groepen worden harder geraakt dan anderen. Wat zijn de gevolgen van de coronamaatregelen voor jongeren? En zijn deze wel eerlijk? 

In aflevering 2 onderzoekt David Achter de Molen de impact van de coronamaatregelen op de vrijheden, mentale gezondheid en inspraak van jongeren. Hij spreekt met voorzitter Adriana van Dooijeweert van het College voor de Rechten van de Mens, woordvoerder Talitha Muusse van Coalitie Y en voorzitter Jacobine Geel van de Nederlandse ggz.

Bekijk het transcript van deze aflevering voor mensen met een auditieve beperking.

Meer weten? Lees meer over de inperking van de vrijheidsrechten door de coronamaatregelen in ons dossier 'Coronavirus en mensenrechten' .

Aflevering 1: Kunnen computers discrimineren?

Algoritmen bepalen steeds meer het dagelijks leven: films, muziek, media, en zelfs de keuze voor de beste sollicitant wordt voor een groot deel overgelaten aan zelflerende systemen. Zijn de keuzes die een computer maakt altijd zo zuiver als je zou verwachten?

In aflevering 1 onderzoekt David Achter de Molen of computers, beter gezegd data en algoritmen, kunnen discrimineren bij sollicitaties. Hij spreekt met ondervoorzitter Quirine Eijkman van het College voor de Rechten van de Mens, Bram den Hartog van Inspectie SZW en Vincent Slot van Textkernel.Bekijk het transcript van deze aflevering voor mensen met een auditieve beperking.

Meer weten? In deze video over sollicitaties leggen we in één minuut uit hoe het gebruik van algoritmes kan leiden tot discriminatie en hoe werkgevers dit kunnen voorkomen. In ons onderzoek 'Als computers je cv beoordelen, wie beoordeelt dan de computers?' vind je meer over de kansen en risico's van algoritmes bij sollicitaties met diverse praktijkvoorbeelden.

Introductie: Het Vraagstuk

Een onderzoekende podcast van het College voor de Rechten van de Mens waar we bij Collegeleden en experts om helderheid vragen. Over de impact van de coronamaatregelen, risico's en kansen van algoritmes, participatie van mensen met een beperking en meer.
 

Volgende afleveringen niet missen?

Elke maand verschijnt op deze pagina een nieuw antwoord op een complex vraagstuk. Abonneer op Spotify en Apple Podcasts of volg ons op Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube en Instagram voor nieuwe afleveringen.

Als je ervoor kiest om naar onze podcast te luisteren, kunnen jouw gegevens worden verwerkt in overeenstemming met het privacy beleid van ACast, Spotify en Apple Podcasts. Bekijk voor meer informatie het privacy beleid van ACastSpotify en Apple Podcasts.
 

Deel bericht