Poster over mensenrechten voor in de klas

Een poster van een schoolplein met spelende kinderen. Daarbij staan de volgende rechten geschreven: recht op een toegankelijke school, bescherming vluchteling, vrije tijd, naam en nationaliteit, gezondheidszorg, gelijke behandeling, onderwijs, behoorlijke levensstandaard en privacy.

Mensenrechten heeft iedereen en kinderrechten zijn er speciaal voor kinderen. Maar om welke rechten gaat het dan eigenlijk? Het College voor de Rechten van de Mens ontwikkelde een poster, die leerkrachten en docenten een handvat biedt om met de klas te praten over kinder– en mensenrechten. Deze rechten spelen een prominente rol in het onderwijs van alledag, al zijn we ons daar vaak niet van bewust. We vinden het namelijk heel gewoon dat in Nederland iedereen naar school kan, we streven naar passend onderwijs, we tolereren pesten niet en we bereiden elke leerling ongeacht achtergrond of afkomst voor op een plek in de samenleving.

Wat kunt u doen met de poster?

Splits de klas op in groepjes en geef elk groepje een poster. De leerlingen bekijken de poster en kiezen 2 rechten die ze zien. Vervolgens overleggen ze over hun antwoorden op de volgende vragen:

  1. Waarom vind je het een belangrijk mensenrecht?
  2. Wat houdt het in?
  3. Is het in jouw leven belangrijk?

Plenair kan dan iedere groep leerlingen over hun keuze vertellen.

Bekijk de poster Mensenrechten Altijd & Overal (pdf)

De poster is gratis verkrijgbaar voor scholen; u kunt de poster bestellen via: info@mensenrechten.nl. Daarnaast is het College met de uitgeverijen VO Content en Kwink in gesprek over het opnemen van de poster in diverse onderwijsmethodes.Wil je iets kwijt over dit onderwerp?