Recht op toegang tot advocaat bij politieverhoor

De Europese Unie maakte in 2013 wetgeving waarin het recht op toegang tot een advocaat tijdens het politieverhoor is vastgelegd. In februari 2014 publiceerde de regering conceptregelgeving waarmee ook het recht op rechtsbijstand tijdens politieverhoor in Nederland geregeld is. Die wetgeving is voor advies voorgelegd aan verschillende organisaties. Als ook de Raad van State geadviseerd heeft, gaat het wetsvoorstel naar de Tweede Kamer.

In de regelgeving staan voorwaarden voor de aanwezigheid van een advocaat. Als de advocaat die regels overtreedt, mag de hulpofficier van Justitie de advocaat bevelen het verhoor te verlaten. Deze regels zijn onder meer de advocaat: - niet in plaats van zijn cliƫnt mag antwoorden - geen communicatiemiddelen mee mag nemen in de verhoorruimte - zijn commentaar en verzoeken alleen richt aan de ondervragende ambtenaar Er staat niet duidelijk vermeld in de regels hoe lang de advocaat van het verhoor wordt uitgesloten. Dat is niet in overeenstemming met de Europese regelgeving en moet volgens het College aangepast worden.

De voorgestelde regelgeving geldt niet voor Caribisch Nederland (Bonaire, Saba en Sint Eustatius). Maar ook daar gelden mensenrechten die ten grondslag liggen aan de regelgeving. Het College vindt het daarom belangrijk dat de regering ofwel goede redenen geeft waarom de regelgeving daar niet geldt, ofwel de regels ook daar invoert.Wil je iets kwijt over dit onderwerp?