Selecteren zonder beperking

 

Training voor een effectieve werving en selectie van mensen met een beperking

De meeste mensen met een arbeidsbeperking willen graag aan het werk en veel werkgevers zijn welwillend om kandidaten uit deze groep in dienst te nemen. Toch krijgen er maar weinig een betaalde baan. Onbewuste vooroordelen en onduidelijkheid over wetgeving spelen hierbij een grote rol. Het College voor de Rechten van de Mens en Ieder(in) hebben een training ontwikkeld voor werkgevers en HR-professionals om deze obstakels te overwinnen: 'Selecteren zonder beperking'. 

Tijdens deze training onderzoeken de deelnemers hun eigen onbewuste denkbeelden over mensen met een beperking en komen praktische mogelijkheden aan bod om de werving en selectie inclusiever te maken

Werkgevers die mensen met een beperking in dienst willen nemen, weten niet altijd hoe ze dit kunnen aanpakken. Ze hebben vragen als: Hoe vind ik mijn weg in het woud van wet- en regelgeving rondom de arbeidsparticipatie van mensen met een beperking? En wat betekenen de banenafspraak en de Quotumwet voor mijn organisatie?

Meerwaarde van diversiteit

Tegelijkertijd zijn er veel vooroordelen over mensen met een beperking. Zij zouden vaker ziek zijn, extra tijd en aandacht vragen en de werkgever extra geld kosten. Door deze vooroordelen wordt het nog moeilijker voor mensen met een beperking om een passende baan te vinden. Hierdoor gaat veel talent verloren en missen werkgevers de meerwaarde van diversiteit op hun werkvloer. 

Training

Om het potentieel op de arbeidsmarkt optimaal te benutten, bieden het College voor de Rechten van de Mens en Ieder(in) samen een training aan voor werkgevers en HR-professionals. Tijdens deze training onderzoeken de deelnemers hun eigen onbewuste denkbeelden over mensen met een beperking en komen praktische mogelijkheden aan bod om de werving en selectie inclusiever te maken. 

De training bestaat uit:

  1. Bewustwording. Wat zijn mijn eigen denkbeelden over mensen met een beperking en wat is het effect daarvan op het personeelsbeleid van mijn organisatie?
  2. Het juridische kader. Aan de hand van casuïstiek wordt onder meer de wetgeving over gelijke behandeling en bevordering van de arbeidsparticipatie van mensen met een beperking uitgelegd. Ook het VN-verdrag handicap, de banenafspraak en de Quotumwet worden besproken.
  3. Praktische tools om het eigen HR-beleid inclusiever te maken. Deelnemers oefenen bijvoorbeeld met het voeren van een sollicitatiegesprek met een kandidaat met een beperking en het opstellen van toegankelijke vacatureteksten. Ook maken zij kennis met alternatieve vormen van functiecreatie, zoals jobcarving.

Het programma van de training wordt in overleg met de trainers op maat samengesteld.

Trainers

De training wordt gegeven door een trainer van het College voor de Rechten van de Mens en een ervaringsdeskundige van Ieder(in).

Kosten

Het College en Ieder(in) hebben uiteraard geen winstoogmerk met de training. Toch zijn er wel kosten aan verbonden. De duur en de precieze inhoud van de training zijn afhankelijk van de behoeften van de aanvrager. Op basis daarvan worden de kosten bepaald voor de inhuur van de ervaringsdeskundige trainer.

Aanmelden of meer informatie

Neem contact op met Joost van der Veen van het College voor de Rechten van de Mens, via training@mensenrechten.nl of tel. 030 - 888 38 88.

College voor de Rechten van de Mens

Het College behandelt dagelijks vragen en klachten over discriminatie van mensen die op zoek zijn naar een baan. Stereotypering en vooroordelen spelen hierbij een cruciale rol. Om daar meer inzicht in te krijgen, heeft het College onderzoek gedaan naar de werking en invloed van stereotypen. Op basis van deze wetenschappelijke inzichten ontwikkelde het College al eerder een praktische, algemene training voor werkgevers en HR-professionals. De ervaringen hiermee gebruikt het College bij de vormgeving van deze gespecialiseerde training 'Selecteren zonder beperking'.

Ieder(in)

Ieder(in) behartigt de belangen van mensen met een handicap of chronische ziekte. Haar achterban bestaat uit meer dan 250 lidorganisaties van mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking of chronische ziekte. Ieder(in) lobbyt voor een betere landelijke wetgeving en lokale uitvoering hiervan voor mensen met een beperking. Ieder(in) heeft veel kennis van de knelpunten die zij ervaren bij het zoeken naar een passende baan en de relevante wetten en regels. Meer informatie: www.iederin.nl.Wil je iets kwijt over dit onderwerp?