Selecteren zonder vooroordelen

Als werkgever wil je de beste kandidaat voor een functie vinden. Bij de werving en selectie kijk je daarom kritisch naar de mensen die je spreekt. Je zet jouw kennis en ervaring in op zoek naar talent en kwaliteit. Het College voor de Rechten van de Mens heeft een training ontwikkeld, die daaraan kan bijdragen: Selecteren zonder vooroordelen.

De training kan een eyeopener zijn: je krijgt meer inzicht in het selectieproces en in de organisatie komt meer ruimte voor kwaliteit en competenties. Werven zonder (onbewuste) vooroordelen, betekent vaak meer focus op individuele kwaliteiten. En daar profiteren jij én jouw werknemer van.

Orde in de chaos

Vooroordelen en stereotyperingen: onze hersenen kunnen niet zonder. Ze helpen bij het ordenen van de grote hoeveelheid informatie die ons brein dagelijks te verwerken krijgt. Zo is een tijger gevaarlijk en wanneer we op zoek gaan naar een agent in een menigte, kijken we naar een uniform. Het kan dus nuttig zijn. Ook bij werving en selectie wordt bewust en onbewust in stereotypes gedacht. Dat maakt het makkelijker om te selecteren, maar het heeft ook risico’s:

  • stereotypering kan mensen bij voorbaat uitsluiten
  • de beste persoon komt zo niet altijd op de juiste plek
  • het uitsluiten van mensen kan tot (onbewuste) discriminatie leiden

Een praktische training

Het College biedt de praktische en interactieve training als pakket van vier modules verdeeld over vier dagdelen. De modules worden los van elkaar aangeboden of samengevoegd tot een verkorte training van een dagdeel of dag.
Officier van Justitie van het Openbaar Ministerie:

“De training is gebaseerd op uitgesproken wetenschappelijk onderzoek en geïllustreerd met aansprekende praktijkvoorbeelden. Ik neem echt iets mee terug waarmee ik kan werken in de praktijk.”

Bovendien is de inhoud van de interactieve training makkelijk te integreren in een leergang of vak, bijvoorbeeld in Arbeidsrecht. Afgestemd op de praktijk en met veel online beeldmateriaal is de training uitermate geschikt voor P&O’ers, managers of juist P&O studenten.

Kosten?

Het College heeft geen winstoogmerk en werkt met een vaste poule van externe trainers die door het College zijn opgeleid en gecertificeerd om deze training te kunnen geven. Voor de training wordt alleen een uurtarief gerekend voor de inzet van deze trainers. De kosten voor deze training zijn afhankelijk van de precieze invulling en bedragen maximaal 2.088 euro per training (excl BTW). Dit is inclusief het maatwerkgesprek voorafgaand aan de training, reistijd en de evaluatie na afloop.

 

Wist je dat..

…mensen met een beperking die deze in een sollicitatiebrief niet doorgeven 1,8 tot 3,6 keer meer kans hebben om uitgenodigd te worden voor een gesprek dan mensen die hun beperking wel vermelden?

…het merendeel van de werkgevers aangeeft niet te discrimineren binnen de organisatie, terwijl dit in veel bedrijven toch veelvuldig voorkomt?

…de netto-arbeidsparticipatie voor de beroepsbevolking in 2012 gemiddeld 68 procent was, terwijl deze voor vrouwen op 61 procent lag, voor mensen van niet-westerse komaf op 54 procent en voor jongeren onder de 25 op 40 procent?

…werkzoekenden van Nederlandse komaf gemiddeld een beduidend grotere kans hebben om uitgenodigd te worden voor een sollicitatiegesprek dan werkzoekenden van niet-westerse komaf, zelfs wanneer beide personen een identiek CV opsturen.

Inhoud van de training

Het College biedt de praktische en interactieve training als pakket van vier modules, verdeeld over vier dagdelen. De modules worden ook los van elkaar aangeboden of samengevoegd tot een verkorte training van een dagdeel of dag.

 

 

 

 

Lees meer

Aanmelden

Neem contact op

Wil je meer weten over de mogelijkheden voor je opleiding of organisatie voor het volgen van de training? Neem dan contact op met het College door een e-mail te sturen naar training@mensenrechten.nl of door te bellen naar (030) 888 3 884. 

Waarom deze training?

Het College heeft dagelijks te maken met vragen en klachten over discriminatie van mensen die op zoek zijn naar een baan. Stereotypering en vooroordelen – hoe nuttig deze ook kunnen zijn - spelen hierbij een cruciale rol. Het doorgronden van hoe stereotypes werken en hoe dat jouw werving- en selectieproces beïnvloedt, kan waardevol zijn voor jouw organisatie.

Theorie en praktijk

Om meer inzicht te krijgen hoe stereotypering doorwerkt bij het werven en selecteren van personeel heeft het College onderzoek gedaan naar hoe stereotypering werkt. Er is vooral gekeken naar mensen met een beperking, vrouwen, ouderen, jongeren en mensen met een donkere huidskleur. De inzichten uit het onderzoek vormen de basis van de praktische training voor HR- of P&O-opleidingen en voor mensen die te maken hebben met werving- en selectieprocessen in de praktijk, zoals P&O-ers managers.

Lees meer