Stans Goudsmit - plaatsvervangend collegelid

Portretfoto van plaatsvervangend collegelid Stans Goudsmit

“Mee kunnen doen op school, in werk en in het sociale leven geeft mensen het gevoel waardevol te zijn en mee te tellen. Dat kan alleen als zij in staat zijn hun mensenrechten te verwezenlijken. Ik vind het een mooie en belangrijke taak om daaraan bij te kunnen dragen.” 

Stans is Kinderombudsman in Rotterdam. Zij is aanspreekpunt voor kinderen, jongeren, ouders en professionals die klachten hebben over de gemeente en organisaties op het terrein van onder andere jeugdhulp, armoedebestrijding en onderwijs. Kinderrechten zijn daarbij haar belangrijkste meetlat.

Tot juni 2017 was Stans lid van het College van de Rechten van de Mens en hield zich bezig met migratie en de positie van mensen met een beperking. Op dit moment is zij plaatsvervangend Collegelid en behandelt zij discriminatieklachten. Daarnaast is zij buurtbemiddelaar in Utrecht.

Vanwege haar positie als plaatsvervangend lid kun je Stans niet meer rechtstreeks benaderen.