Stemmen zonder obstakels

Iedereen van 18 jaar en ouder mag stemmen. Niemand mag daarbij gehinderd worden. Toch ontvangt het College signalen dat mensen met een beperking problemen ervaren bij het uitoefenen van hun kiesrecht. Standpunten van politieke partijen zijn vaak niet in makkelijke taal beschikbaar. Ook zijn sommige stemlokalen niet toegankelijk met een rolstoel.

Mensen met een lichamelijk, zintuigelijke, verstandelijke of psychische beperking hebben hun eigen belangen. Bijvoorbeeld op het gebied van werk, wonen en zorg. Juist mensen die niet goed kunnen opkomen voor hun eigen belangen, hebben vertegenwoordigers nodig in de Tweede Kamer. Daarom is het extra belangrijk dat het voor hen mogelijk is om te stemmen op de partij die zij het beste vinden.

Het VN-verdrag handicap is duidelijk. Mensen met een beperking hebben het recht om deel te nemen aan het politieke en openbare leven. Dit betekent onder meer dat het geen probleem voor hen moet zijn om te stemmen. Verkiezingen moeten dus voor iedereen toegankelijk zijn. Dat is pas het geval als:

  • iedereen begrijpt dat je mag stemmen;
  • iedereen begrijpt hoe je kunt stemmen;
  • iedereen een stemlokaal in de buurt heeft;
  • iedereen het stemlokaal kan bereiken en betreden;
  • iedereen het stembiljet kan invullen en inleveren;
  • iedereen de standpunten van de politieke partijen kan begrijpen.

Het College wil dat de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 volledig toegankelijk zijn voor iedereen. Daarom onderzoeken we welke obstakels mensen met een beperking tegenkomen bij de landelijke verkiezingen van 15 maart. Zo kunnen we laten zien wat er nog verbeterd moet worden. Iedere stem telt. Zeker ook die van mensen met een beperking.

Meer weten over de verkiezingen?Wil je iets kwijt over dit onderwerp?