De invloed van stereotypering bij de werving & selectie

Module 1 laat zien wat stereotypen zijn, waar ze vandaan komen, welke soorten er bestaan en hoe je onbewuste stereotypen kan achterhalen. Ook de relatie tussen impliciete en expliciete stereotypering en discriminatie op de arbeidsmarkt komt aan bod.

Stereotypering kan in de werving- en selectiepraktijk en op de werkvloer leiden tot discriminatie. Maar wanneer is dat het geval? En wat is het belang van een discriminatievrije toegang tot de arbeidsmarkt voor zowel werknemers als werkgevers? Deelnemers denken mee over praktijkvoorbeelden en samen brengen we de belangen in kaart van een discriminatievrije werving en selectie voor zowel werknemers als werkgevers.

Een greep uit deze module:

Onderwerpen:

  • Wat zijn stereotypen en waar komen ze vandaan?
  • Welke soorten stereotypen zijn er?
  • Wat is het verband tussen stereotypering en discriminatie?
  • In hoeverre wordt discriminatie (h)erkend?
  • Hoe kan discriminatie worden aangetoond?
  • Wat zegt de wet over discriminatie bij het zoeken van werk?
  • Wat is het belang van discriminatievrije werving en selectie voor werknemers en werkgevers?

Opdracht stereotypen: wie heeft de ‘X’-factor?

 

Bespreek in tweetallen: kun je een situatie beschrijven waarin je jezelf hebt betrapt op stereotype denken over een groep/persoon waar je je later voor schaamde?

Opdracht impliciete stereotypering

Harvard University begeleidt al jaren de Impliciete Associatie Test (IAT), een wereldwijd uitgezette wetenschappelijke test die impliciete associaties meet bij respondenten. De test toont aan dat wij allemaal bepaalde voorkeuren hebben voor bepaalde groepen. Hoe zit dat bij jou? Heb jij zelf impliciete/onbewuste vooroordelen? Test het met de Impliciete Associatie Test (IAT)!

  • Wat is je het meest opgevallen aan je eigen testresultaten? Hoe heb je het maken van de test zelf ervaren?
  • Zou je collega P&O’ers deze test aanraden? Waarom wel of waarom niet?
  • Op welke manier kan impliciete stereotypering invloed hebben op het aannemen van personeel?

Onmiskenbaar bewijs voor discriminatie via praktijktests

 

Deze casus toont aan dat discriminatie bij de toegang tot de arbeidsmarkt wel degelijk een belemmering vormt voor benadeelde groepen, zoals niet-westerse allochtonen, ondanks dat veel werkgevers van mening zijn dat discriminatie in hun bedrijf niet voorkomt.