Wettelijke kaders & regelgeving

Module 4 schetst de wettelijke kaders en regelgeving op het gebied van gelijke behandeling. Deze wetgeving verplicht discriminatievrije werving & selectie en een discriminatievrije werkvloer.

 

Wanneer is onderscheid eigenlijk verboden en wanneer is er sprake van discriminatie? Ook het verschil tussen direct en indirect verboden onderscheid wordt besproken, aan de hand van praktijkvoorbeelden van het College. Daarnaast komen praktische voorbeelden aan bod over wat er wettelijk is toegestaan bij het opstellen van personeelsadvertenties. Wat is er nodig om discriminerende advertenties wel te laten voldoen aan de juridische vereisten? En wat mag je een sollicitant wel en niet vragen?

Een greep uit deze module:

Onderwerpen:

 • Wat houdt de gelijkebehandelingswetgeving in?
 • Wanneer is er sprake van direct, indirect (verboden) onderscheid?
 • Hoe zien discriminatiezaken er in de praktijk uit?
 • Hoe geef je vorm aan discriminatievrije werving- en selectieprocedure in de praktijk?
 • Wat houdt voorkeursbeleid in en aan welke criteria moet voldaan worden bij toepassing?

Opdracht direct onderscheid

 • Welke vragen mag een werkgever wél stellen rond zwangerschap en/of zwangerschapswens in een sollicitatiegesprek?
 • Met welke vragen (maatregelen/acties) rond zwangerschapsverlof maakt een werkgever direct (verboden) onderscheid naar geslacht?

Voorbeeld oordeel: wel/geen verboden onderscheid?

Deze casus is gebaseerd op één van de oordelen die het College voor de Rechten van de Mens in 2011 uitbracht over een zaak.

(Oordeel 2011-78)
Een vrouw met ernstig overgewicht (obesitas) heeft gesolliciteerd naar de functie van postbezorger. Het betrof een functie in een zogenaamde ‘fietswijk’. De vrouw heeft op de website van het bedrijf een vragenlijst ingevuld. Op grond van de door haar behaalde score heeft het bedrijf de vrouw uitgenodigd. De teamcoach met wie de vrouw het gesprek heeft gevoerd, heeft de vrouw dezelfde dag telefonisch meegedeeld dat zij niet was aangenomen. Volgens de teamcoach was zij fysiek niet geschikt voor de functie vanwege haar overgewicht.

 • Is hier sprake van direct of indirect onderscheid naar chronische ziekte?
 • Is hier wel of geen sprake van verboden onderscheid? Waarom?
 • Welke stereotypen spelen hier een rol?
 • Welke (wettelijk verplichte) ‘doeltreffende aanpassingen’ had het bedrijf mogelijk kunnen voorstellen?

Opdracht wat is toegestaan in vacatures?

 

 • Welke eisen mogen wel worden gesteld?
 • En welke eisen niet? Waarom niet, denk je?