Aanmelden

Neem contact op

Wil je meer weten over de mogelijkheden voor je opleiding of organisatie voor het volgen van de training? Neem dan contact op met Nacha Rakraki of Barbara Bos via:

E-mail: training@mensenrechten.nl
Telefoon: (030) 8883888

Waarom deze training?

Het College heeft dagelijks te maken met vragen en klachten over discriminatie van mensen die op zoek zijn naar een baan. Stereotypering en vooroordelen – hoe nuttig deze ook kunnen zijn - spelen hierbij een cruciale rol. Het doorgronden van hoe stereotypes werken en hoe dat jouw werving- en selectieproces beïnvloedt, kan waardevol zijn voor jouw organisatie.

Theorie en praktijk

Om meer inzicht te krijgen hoe stereotypering doorwerkt bij het werven en selecteren van personeel heeft het College onderzoek gedaan naar hoe stereotypering werkt. Er is vooral gekeken naar mensen met een beperking, vrouwen, ouderen, jongeren en mensen met een donkere huidskleur. De inzichten uit het onderzoek vormen de basis van de praktische training voor HR- of P&O-opleidingen en voor mensen die te maken hebben met werving- en selectieprocessen in de praktijk, zoals P&O-ers managers.